Neuropædagogik


Udgangspunktet findes i det hele menneske - lige dér, hvor den senhjerneskadede befinder sig nu. Set i lyset heraf er der med den høje grad af kompleksitet, der er hos de senhjerneskadede beboere på Klitrosen dagligt stor brug for og anvendelse af neuropædagogiske redskaber.

Hvad bidrager neuropædagogik med på Klitrosen?

  • Bedre støtte til medborgeren i sin hverdag, så han/hun får større livsduelighed, øger sin mestringsevne og sine sociale kompetencer.
  • Større indsigt for pårørende/personale i den senhjerneskadedes udfordringer.

Neuropædagogik er baseret på viden opnået gennem de sidste 40 års hjerneforskning og forskning indenfor neuropsykologien kombineret med en øget pædagogisk tænkning. Medarbejderne på Klitrosen besidder en neuropædagogisk viden, der sikrer beboerne en høj grad af livskvalitet. I samarbejde med beboeren justeres løbende strategier for den pædagogiske fremgangsmåde.


I arbejdet med den senhjerneskadede tager man i neuropædagogikken udgangspunkt i følgende:

  • Hvilke områder af hjernen er skadet?
  • I hvilke led af de komplicerede hjerneprocesser er der funktionsdefekt?
  • Hvilke symptomer udviser medborgeren med hjerneskade?

Ved brug af neuropædagogik i rehabiliteringen af senhjerneskadede tilstræbes det
  • at medvirke til rehabilitering af den senhjerneskadede beboer for at sikre beboeren bedst mulige fysiske, kognitive og sociale funktionsevne
  • at tage udgangspunkt i den senhjerneskadedes diagnose og anvende neuropædagogiske rehabiliteringsmetoder
  • at indgå i det tværfaglige team omkring medborgeren

Dette er alt sammen kun muligt i kraft af medarbejdernes høje kompetenceniveau, der hånd i hånd med medmenneskelig varme og medfølelse skaber en frugtbar grobund for medborgerens rehabilitering og livskvalitet.

Herunder er angivet en række nyttige links til den ramte og deres pårørende.

Hjerneskadeforeningen, Region Nordjylland

Neuropædagogik: links