40 år med plejecenter

Klitmøller plejehjem
Plejehjemmet Klitrosen åbnede i 1975 med 14 beboere som en del af den daværende Hanstholm Kommune. På dette tidspunkt hed den Klitmøller Plejehjem. Allerede i 1979 udvidede man antallet af pladser til 24, foruden omkring en halv snes brugere fra dagcenteret. Fra plejehjemmets køkken leveredes der dagligt varm mad til pensionister i Klitmøller, Hanstholm, Ræhr og Vigsø. Derudover husede plejehjemmet ligeledes den lokale biblioteksfilial.

Klitrosen en smuk og nøjsom rose
I 1989 ændrede plejehjemmet navn til Klitrosen, som er alderdommens og nøjsomhedens symbol. Dette blev offentliggjort ved den årlige julebazar, som resultat af drøftelser i en 5 mand stor komitè bestående af beboerrepræsentanter og mølboer. Navnet Klitrosen blev valgt ud af i alt 50 indkomne forslag til komiteen. Ud af forslagene var der i alt 7, som havde foreslået lige præcis dette navn.

Navnet Klitrosen refererer til en plante. Klitrosen klarer sig godt trods storm, sandflugt og omskifteligt vejr. Der findes mange skønne roser, men ingen der symboliserer alderdommen som netop denne smukke blomst. Den er nøjsom, og dermed tillige et godt symbol for mølboer og havboer i det hele taget. Dermed er navnet ligeledes med til at definere plejecenterets beboere og placeringen ude mellem sandklitterne.

Nyt plejecenter stod færdigt i 2009
Tilbage i 2009 stod områdecenter Klitrosen færdig efter en større ombygning. På dette tidspunkt var Klitrosen en del af den nye Thisted Kommune efter kommunesammenlægningerne i 2007. Der blev bygget et helt nyt plejecenter omkring leve-bo-miljøer, hvormed der blev lavet 2 boenheder omkring fællesarealerne som atriumgården og kontorfaciliteterne. I hver boenhed blev der lavet 10 lejligheder med eget bad og thekøkken. Derudover er der eget større fælles køkken samt spiseplads og stue. På denne måde er der rig mulighed for at skabe en hjemlig hygge og styrke fællesskabet.

Klitrosen får ny målgruppe i 2015
Frem til 2015 var stedet et plejecenter for somatiske og demente ældre borgere. Efter en politisk vedtaget udviklingsplan for Sundheds- og Ældreområdet i 2014 ændredes målgruppen på Klitrosen. I dag er det et plejecenter for senhjerneskadede og psykiatriske borgere.