Er du ny beboer på Klitrosen

Beboere og personale byder nye beboere velkommen på Klitrosen. Et velkommen skal også lyde til din familie og venner. Områdecenteret er beboernes hjem, hvor omsorg, nærhed, trivsel og faglighed er i fokus. Den enkelte beboer er ekspert i eget liv. Vi møder dig der, hvor du er, og laver mål og delmål i samarbejde med dig. Dermed yder vi hjælp til mestringsevne, og giver dig muligheden for at udvikle dit liv igennem medindflydelse.

Vi ved, det kan være svært at omstille sig til en ny lejlighed, nye omgivelser og nye mennesker. Vi håber, at vores velkomstprocedure vil hjælpe med nogle af de mange spørgsmål, der uvilkårligt dukker op i forbindelse med indflytningen. Ønsket er, at du skal falde til her hos os, og at du føler det er dit hjem.

Vores velkomstprocedure er udarbejdet for at sikre os, at du får dit hjemlige miljø med ind i din nye lejlighed. Vi tilstræber os, at enten din kontaktperson, områdeleder eller sygeplejerske aflægger et besøg hos dig forud for din indflytning. Vi vil gerne lære dig lidt at kende, høre hvad der er værdifuldt for dig, hvad skal vi vide om dine vaner, dit liv og dine interesser.

Vi har skrevet en del om hverdagen på Klitrosen i vores velkomsthæfte, som bliver udleveret i forbindelse med indflytningssamtalen. Vil vil gennemgå den med dig og din familie og uddybe eventuelle spørgsmål.

Lejekontrakt

En ældrebolig er en lejlighed og lejekontrakten udfærdiges af Teknisk Forvaltning ved Thisted Kommune. Lejemålet er gældende fra den 1. eller den 15. i en måned. Kontrakten underskrives af både lejer og udlejer. Du er selv ansvarlig for de forsikringsmæssige forhold. Her tænkes på ansvars- og indboforsikring.
Ved indgåelse af et lejeforhold skal der betales et indskud, ligesom der skal betales husleje, lys og varme.

Ved fraflytning gælder lejelovens regler om 3 måneders opsigelse. Dog er reglerne sådan ved dødsfald, at der betales for den måned, hvor dødsfaldet finder sted, plus den efterfølgende måned.

I forbindelse med fraflytning gøres lejligheden i stand, og denne udgift fratrækkes det indbetalte indskud. Hvis der er resterende indskud, vil dette blive udbetalt.