Områdeleder

Lotte Bloch
lkbl@thisted.dk 
tlf. 99174444

Klitrosen som praktikplads

Klitrosen er praktiksted for social- og sundhedsassistenter og sygeplejestuderende.

Den studerende vil få et individuelt tilrettelagt praktikforløb i samarbejde med uddannelsesstedet og i overensstemmelse med Klitrosens værdier og mål.

Du vil som elev på Klitrosen blive udfordret både fagligt og personligt. Vi arbejder bevidst med anerkendende tilgang, og efter afsluttet praktikperiode vil du være veluddannet og fagligt rustet.

Du vil som elev opleve en varieret hverdag med fokus på vore beboeres individuelle behov, værdier, traditioner og livshistorie.

Vi er som kollegaer: Åbne, ærlige, positive, humoristiske, fagligt dygtige, og vi er glade for at modtage elever, da det udfordrer og udvikler os.

Du vil som elev modtage vejledning, ligesom du efter nærmere aftale har tid til selvstudie. Alle medarbejdere på Klitrosen er ansvarlige for din læring, og du kan altid, hvis din vejleder ikke er til stede, henvende dig til vejlederens kolleger for sparring.

Du vil som elev have såvel dagvagter, aftenvagter samt enkelte weekendvagter.

 

At være elev på Klitrosen

Klitrosen er et godt sted at være elev. Man bliver taget godt imod, føler sig velkommen og ventet. Personalet på Klitrosen udviser gensidig respekt, accept og ikke mindst anerkendelse over for deres elever. Som elev kan man gå til side og læse sin faglitteratur til sit studie, personalet kigger aldrig skævt til én, når man skal have sin studietid. Har man noget på hjertet f.eks. i forhold til beboerne lytter personalet interesseret til ens forslag og tanker.

Lige fra begyndelsen har jeg ikke været i tvivl om, at personalet har stor interesse for, at deres elever skal lære så meget som muligt og ligger vægt på, at eleverne deltager i den praktiske del af plejen. Personalet er altid til rådighed for spørgsmål og der bliver svaret på en respektfuld og anerkendende måde.

Social- og sundhedsassistent elev, Lotte Hedegaard