Aktivkomite


Klitrosens Aktivkomité er oprettet i november måned 2017. Bestyrelsen vil det første år agere en art 'fødselshjælpere'.
I efteråret 2018 afholdes ordinært valg til bestyrelsen.

Aktivkomiteen består af følgende medlemmer:


Formand: Jens Vangsgaard
Næstformand: Anni Pollow
Kasserer: Anne Nielsen
Sekretær: Jette Sørensen

Suppleant: Henny Krogh
Frivillig/pårørende repræsentant: Anni Kristensen
Menigt medlem: Mette Valeau

Aktivkomiteen har til formål at støtte plejecentret og bedre forholdene for alle ældre i området. Komiteen skal være medvirkende til at udbygge kontakten mellem lokalområdets ældre borgere og plejecentrets beboere.
Dets opgave er i samråd med plejecentrets ledelse og personale at tilbyde, iværksætte og forestå aktiviteter for såvel lokalområdets ældre borgere og beboerne på plejecentret. Aktivkomiteen modtager et årligt tilskud fra Thisted Kommune beregnet ud fra antallet af borgere i området over 60 år.
Desuden har Aktivkomiteen til opgave at rådgive i ældrepolitiske anliggender i forhold til lokalområdet.