Aktivkomite

Aktivkomiteen består af følgende medlemmer:

Formand: Jette Ryltoft Sørensen
Næstformand: Helle Hundahl
Kasserer: Anne H. Nielsen
Sekretær: Kristina Bennet

Menigt medlem: Lene Kjeldgård

Suppleanter: Ane Kappel og Mette Valear

Frivillig/pårørende repræsentant: Anni Kristensen


Aktivkomiteen har til formål at støtte plejecentret og bedre forholdene for alle ældre i området. Komiteen skal være medvirkende til at udbygge kontakten mellem lokalområdets ældre borgere og plejecentrets beboere.
Dets opgave er i samråd med plejecentrets ledelse og personale at tilbyde, iværksætte og forestå aktiviteter for såvel lokalområdets ældre borgere og beboerne på plejecentret. Aktivkomiteen modtager et årligt tilskud fra Thisted Kommune beregnet ud fra antallet af borgere i området over 60 år.
Desuden har Aktivkomiteen til opgave at rådgive i ældrepolitiske anliggender i forhold til lokalområdet.