Kontakt os
Områdecenter Kastaniegården
Tlf. 99 17 44 00
Mail: Kastaniegaarden@thisted.dk

 

Aktivkomite


I Thisted kommune er der en Aktivkomite i hvert område.
Aktivkomitens opgave er at arrangere - og støtte op om - aktiviteter for ældre i det enkelte område, i samarbejde med de lokale foreninger, der findes. Kommunen giver et beløb svarende til det antal personer over 60 år, der findes i området, som tilskud til aktiviteter.

Aktivkomiteens opgave er også at være rådgivende i ældrepolitiske anliggender i forhold til lokalområdet.

Aktivkomiteerne afholder et møde hvert år i november måned, hvor der også vælges medlemmer.
Man vælges for 2 år. (2 på valg det ene år, og 3 det andet år).
Alle over 60 år, samt førtidspensionister, har stemmeret.
Der afholdes møde i Aktivkomiteen den første tirsdag i hver måned.

Vejledende vedtægter for Aktivkomitéer ved ældrecentre i Thisted Kommune kan ses her:

Akiv komiteen består af følgende personer: 

Formand

Else Madsen

24 94 89 87

Ældrerådsrep.

Jørgen Toft

97 93 87 60

Næstform.

Jens Kristensen    

21 91 87 44

Ældreråds suppleant

 -

Kasserer

Chris Christensen    

20 22 32 01

Områdeleder

Theresa Wollenberg

23886244

Udvalgsmedl.
Finn Graa
20 44 50 16
Personalerep.

-

Udvalgsmedl.

Erik Hyldahl

20 48 41 74


 

 

Sekretær

 

Lis Dransfeldt

21 31 67 20