Kontakt os

Ældrecenter Fjordglimt
e-mail: fjordglimt@thisted.dk
Tlf.: 99 17 38 60

Leder af Fjordglimt og Sct. Thøgersgaard

Yvonne Tilsted
Tlf.: 99 17 38 70

 

 

                                                                                                                  Fjordglimt den 30-10-20

OBS

 

Påbud til kommunal bestyrelsen i  
Thisted Kommune om at udstede
midlertidigt forbud mod besøgendes
adgang til plejecentre mv.

Se brevet fra STYRELSEN FOR PATIENTSIKKERHED

Der er forbud mod besøg både ude og inde, men hver
beboer må få besøg af "den nærmeste pårørende" og
det skal fortsat ske i beboers lejlighed, som det gør på
nuværende tidspunkt, og på forsvarlig vis og som
tidligere beskrevet.

Ligeledes er der mulighed for besøg i kritiske
situationer.I kritiske situationer må der komme flere
personer end blot den primære.

 

Besøgstilbud:

Besøg aftales med det enkelte hus.
Vi vil tilbyde faste tider til den pårørende, der kommer
flere gange hver uge, så vi undgår unødvendig telefoni.
Besøgene arrangeres individuelt efter beboerens tarv.
Vi håber på forståelse for, at vi kan være nødt til at
tilbyde et andet tidspunkt af hensyn til hverdagslivet.

Der vaskes og sprittes hænder før besøget - der findes
håndvask på gavlen på servicebygningen.

Indgang og udgang foregår gennem terrassedør hos
beboeren. Vær sød lige at give telefonisk besked,
når I forlader lejligheden.

De generelle smitteforebyggende tiltag omkring
afstandskravet er ligeledes blevet skærpet:

  • Tæt kontakt under 2 meter skal undgås så vidt
    det er muligt (afstanden måles fra 'næsetip til
    næsetip')
  • Pårørende skal medbringe og anvende mundbind
    type I eller II under hele besøget
    - alternativ mulighed er visir

Inden besøgende forlader lejligheden, beder vi dig om
at du afspritter dine berøringsflader for at
beskytte din ægtefælle eller mor og far.
Vi
henstiller til at der røres ved så lidt som muligt.
Information vil være til rådighed i lejligheden.

Affald tages med ud når du forlader lejligheden.

Gåtur og besøg i pavillon eller i drivhuset er fortsat en
mulighed, med afstand på 2 meter.

Fællesarealer kan ikke benyttes af besøgende. Besøg
foregår kun på de aftalte steder.

Besøgende skal være symptomfri også uden en mild
forkølelse 48 timer før besøg. Ligeledes vil vi forhøre
os om, om I har været i kontakt med Covid-smittede
indenfor de sidste 14 dage. Hvis dette er tilfældet,
udsættes besøget.

Vi udleverer en besøgsseddel til registrering og
opbevarer den i 14 dage, så vi kan foretage hurtig
opklaring ved eventuelt smitte udbrud.

Fjordglimt er vært ved en kop kaffe eller et glas
saftevand. Besøgende kan ikke medbringe madvarer
og kaffe. Vi anbefaler indpakket chokolade eller
lignende samt en buket blomster.

                  Mange hilsner
                 Yvonne Tilsted

 

 

Til dig der skal besøge en pårørende på et plejecenter

 

I er stadig mere end velkomne til at kontakte os telefonisk og høre til jeres kære men også tale med dem. Vi låner gerne vores telefon ud, vi spritter den af bagefter.

Vi har nu også fået installeret Facetime, hvor I kan få kontakt med jeres kære – se adgange nedenfor- så har I mulighed for at se og tale med jeres kære over en bærbar computer, vi har installeret i hvert hus.

Ved behov for kontakt vedrørende jeres kære kontakt os venligst efter kl. 10.00 og uden for spisetider på følgende telefonnumre og hold jer ellers opdateret på Thisted Kommunes hjemmeside: 

Hus 1: 99 17 38 66
Facetime id:  Fjordglimt a

Hus 2: 99 17 38 67
Facetime id:  Fjordglimt a

Hus 3: 99 17 38 68
Facetime id:  Fjordglimt Sennels

Hus 4: 99 17 38 69
Facetime id:  Fjord Sennels


Husavis November 2020