Dragsbækcentrets historie

Kort efter den tyske besættelse af Danmark, besluttede tyskerne at
oprette en søflyvestation i Dragsbæk. Man beslaglagde Simons Gård
og andre ejendomme, og man stillede barakker op og byggede nye
huse.

Mod slutningen af krigen, da flygtninge begyndte at komme ind i
Danmark sydfra, besluttede den tyske værnemagt, at anbringe
flygtningene i "Seefliegerhorst", som de kaldte stedet.

De første flygtninge kom til Thisted den 12. marts 1945. De
ankom med tog, sammenstuvede i kreaturvogne. De så elendige ud
og de gjorde et stort og bevæget indtryk på alle der overværede
ankomsten.

Efter krigens afslutning blev det besluttet, at de tyske flygtninge
skulle væk fra Thisted. I stedet blev barakkerne fra september
1946 opholdssted for allierede flygtninge. I visse perioder var der
flygtninge fra 8forskellige nationer. Lejren fik en grundig istand-
sættelse og efterhånden som flygtningene kom og faldt til, blev
Dragsbæklejren en mønsterlejr.

Man fik etableret forskellige former for beskæftigelse for flygtning-
ene.Der blev oprettet en stoppe- strikke- og lappecentral, som fik
fuldt op at gøre med at reparere tøj. Mange af lejrens mænd kom
ud at arbejde ved landbrug, og hjalp til f.eks. ved kartoffeloptagning.

De børn, der havde lyst til det, fik mulighed for at gå i skole i Thisted.
Mange børn klarede sig rigtig godt. Flygtningelejrens kaptajn optrådte
i forhold til skolegangen som flygtningebørnenes værge. Det betød, at
kaptajnen hvert kvartal modtog børnene på sit kontor, når deres karak-
terbøger skulle underskrives.

Flygtningelejren udviklede sig efterhånden til et tæt lille samfund i
Dragsbæk.

Lejren blev lukket som flygtningelejr i 1950, og i 1951 oprettedes så
på stedet "Socialministeriets Alderdomshjem i Dragsbæk".
Som forstanderpar blev ansat Alfred Jørgensen og hans kone
Grethe Jørgensen. I løbet af de første 20 år blev Alderdomshjemmet
hjem for flygtninge fra ikke mindre end 18 forskellige nationer.