Personale

På Dragsbækcentret er der ca. 65 fastansatte foruden elever, vikarer og afløsere.

De ansatte på Dragsbækcentret omfatter følgende personalegrupper:

Den administrative afdeling:
Leder
2 sekretærer

Plejeafdelingen:
Sygeplejersker
Social- og sundhedsassistenter
Social- og sundhedshjælpere
Sygehjælpere
Hjemmehjælpere
Plejehjemsassistenter

Aktivitet:
Social- og sundhedsassistenter

Køkkenet:
Økonoma
Ernærings/køkkenassistenter

Pedelfunktion:
Servicemedarbejder