Dragsbækcentret som uddannelsessted

Dragsbækcentret er èt af de 3 store centre i Thisted by. Centret ligger i
udkanten af byen i den syd-vestlige retning, med gode busforbindelser.

Vi lægger på Dragsbækcentret stor vægt på at uddanne elever, så de vil
være godt rustet til at klare arbejdslivet indenfor faget efter endt uddan-
nelse, og at eleverne er velfunderede i at kombinere teori og praksis.
Vores praktikvejledere er erfarent personale, som har gennemgået vej-
lederuddannelserne til de respektive uddannelser.

Centret er uddannelsessted for flere elevtyper:
- Køkkenassistentelever
- Social- og sundhedslinien trin 1 og trin 2
- Sygeplejestuderende

Dragsbækcentret består af følgende afdelinger:
Et stort centralkøkken, som leverer mad til husets beboere samt til
Vibedals beboere. 
Her foregår praktikken for køkkenassistentelever.

En afdeling med 32 plejeboliger. Her foregår praktik 1 på trin 1 i sosu-
uddannelsen.

En døgngenoptræningsafdeling med 15 døgnpladser og et antal
daggenoptræningspladser. Her foregår praktikken for elever på trin 2
i sosu-uddannelsen.

Døgngenoptræningsafdelingen på Dragsbækcentret er den eneste
af sin slags i Thisted kommune. Her arbejdes bl.a. med tæt kontakt-
personsordning samt egenomsorgsprincipper som er en helt integreret
del af plejen og træningen. Der opstilles mål for perioden allerede ved
indflytning og målene følges tæt i hele perioden og alle faggrupper
arbejder med de samme mål for borgeren.

Ovenstående gør, at der er gode muligheder for at opkvalificere sig
indenfor det tværfaglige samarbejde og helhedsplejen om få borgere.
Der samarbejdes tæt med borgeren og borgerens pårørende om de
fremtidige muligheder efter udskrivelse fra afdelingen.