Brugerråd

Dragsbækcentret har et brugerråd, som består af:

  • 2 valgte beboere samt 2 suppleanter
  • 2 valgte pårørende samt 1 suppleant
  • 1 repræsentant fra aktivkomitéen
  • medarbejdervalgt repræsentant 
  • lederen på centret

Her er en oversigt over Brugerrådets medlemmer.

Valget sker til vores pårørendeaften i lige årstal, her deltager både
beboere og deres pårørende.

Brugerrådets opgaver og kompetencer
Brugerrådet er et dialogforum mellem brugere/pårørende og
ældrecentret. Brugerrådets opgaver omfatter alene forholdene og
hverdagen for centrets faste beboere.

Brugerrådet repræsenterer brugere/pårørende ved f.eks. udarbejd-
else af retningslinier for:
- centrets døgnrytme og aktivitetsniveau
- kostplaner
- samspil og kommunikation mellem personale og brugere/pårørende
- information til brugere/pårørende

Brugerrådet udtaler sig i forbindelse med udgivelse af tilsynsrapporter
og tilsynsredegørelser.

Brugerrådet arbejder indenfor de givne økonomiske rammer og
respekterer overordnede målsætninger og værdigrundlag samt
Servicedeklarationen på ældreområdet.

Der afholdes som minimum 4 årlige møder.
Møderne afholdes sidst på eftermiddagen, så man kan deltage,
også selvom man er erhvervsaktiv.

Referat fra brugerrådsmøde den 28/4 2022

Referat fra brugerrådsmøde den 30/9 2021

Referat fra brugerrådsmøde den 16/1 2020

Referat fra brugerrådsmøde den 8/10 2019