Bruger-pårørenderåd

Dragsbækcentret har et bruger-pårørende råd som pt. består af:

  • 4 valgte beboere 
  • 6 valgte pårørende
  • formanden for Aktivkomitéen
  • medarbejdervalgt repræsentant 
  • lederen på centret

Her er en oversigt over Bruger-pårørende rådets medlemmer.

Valget sker til vores pårørendeaften, her deltager både
beboere og deres pårørende.

Rådets opgaver og kompetencer
Rådet er et dialogforum mellem brugere/pårørende og
ældrecentret. Rådets opgaver omfatter alene forholdene og
hverdagen for centrets faste beboere.

Rådet repræsenterer brugere/pårørende ved f.eks. udarbejd-
else af retningslinier for:
- centrets døgnrytme og aktivitetsniveau
- kostplaner
- samspil og kommunikation mellem personale og brugere/pårørende
- information til brugere/pårørende

Rådet udtaler sig i forbindelse med udgivelse af tilsynsrapporter
og tilsynsredegørelser.

Rådet arbejder indenfor de givne økonomiske rammer og
respekterer overordnede målsætninger og værdigrundlag samt
Servicedeklarationen på ældreområdet.

Der afholdes som minimum 4 årlige møder.
Møderne afholdes sidst på eftermiddagen, så man kan deltage,
også selvom man er erhvervsaktiv.

Referat fra bruger-pårørende råds møde den 28/4 2022