Aktivkomite

Der er ved Dragsbækcentret valgt en aktivkomite.
Aktivkomitéen består af 5 medlemmer, der er valgt i
centrets område.

Bestyrelsen 2021-2022
Formand: Jens Jørgen Pedersen
Næstformand: Kirsten Goul-Jensen
Kasserer: Michael Møller
Sekretær: Solveig Møller
Medlem: Margit Lauridsen

Suppleanter
1. Harald Larsen 
2. Dorthe Kaagaard 

I Thisted kommune er der en aktivkomite i hvert område.
Aktivkomitéens opgave er, at arrangere og støtte op om
aktiviteter for ældre i det enkelte område i samarbejde
med de lokale foreninger der findes. Kommunen giver et
beløb svarende til det antal personer over 60 år der findes i
området, som tilskud til aktiviteter. Aktivkomitéens opgave
er ligeledes, at være rådgivende i ældrepolitiske anliggender
i forhold til lokalområdet.

Aktivkomitéen afholder årsmøde hvert år i november måned,
hvor der afvikles valg. Man vælges for 2 år. (2 på valg det ene år,
og 3 det andet år). Alle over 60 år og førtidspensionister har stemmeret.

Referat fra møde den 6. marts 2020
Referat fra møde den 7. november 2019
Referat fra møde den 26. august 2019

Referat fra møde den 6. maj 2019