Aktivkomite

Der er ved Dragsbækcentret valgt en aktivkomite.
Aktivkomitéen består af 5 medlemmer, der er valgt i
centrets område.

Bestyrelsen 2021-2022
Formand: Jens Jørgen Pedersen
Næstformand: Kirsten Goul-Jensen
Kasserer: Michael Møller
Sekretær: Solveig Møller
Medlem: Margit Lauridsen

Suppleanter
1. Harald Larsen 
2. Dorthe Kaagaard 

I Thisted kommune er der en aktivkomite i hvert område.
Aktivkomitéens opgave er, at arrangere og støtte op om
aktiviteter for ældre i det enkelte område i samarbejde
med de lokale foreninger der findes. Kommunen giver et
beløb svarende til det antal personer over 60 år der findes i
området, som tilskud til aktiviteter. Aktivkomitéens opgave
er ligeledes, at være rådgivende i ældrepolitiske anliggender
i forhold til lokalområdet.

Aktivkomitéen afholder årsmøde hvert år i november måned,
hvor der afvikles valg. Man vælges for 2 år. (2 på valg det ene år,
og 3 det andet år). Alle over 60 år og førtidspensionister har stemmeret.

Referat fra møde den 6. marts 2020