Personale

Ansatte ved KommunikationsCenter Thisted


Jakob Lindberg Jensen, forstander

Erik Gustavsson,
viceforstander

Anna Cederstrøm Tølbøl,
talekonsulent

Tina Skovbjerg Andersen, talekonsulent

Gitte Haldrup Alsbjerg, talekonsulent

Annelise Munkholm Johansen, konsulent

Sanne Strømgaard, konsulent

Karen Skaaning Høyer, konsulent 

Bergitte Hørby, konsulent

Lillian Kristensen, konsulent

Torben Snedker, konsulent 

Anita Andersen Munch, høreomsorgskonsulent

Mette Grønlund, hørekonsulent

Betina S. Geertsen,
 sekretær

Gunver Grøn, sekretær

Hanne Kragh, kontorassistent

Lisa Amby Sanderhof, rengøringsassistent

Jan Møller, pedel