Bestyrelsen

KommunikationsCenter Thisteds bestyrelse for perioden
1. januar 2022 til 31. december 2025:


Bestyrelsesformand, Peter Sørensen,
(udpeget af Thisted Kommunalbestyrelse)
Mail: pets@thisted.dk

Bestyrelsesnæstformand, Kresten Sigshøj Jeppesen,
(udpeget af Danske Handicaporganisationer)
E-mail: krestensigs@gmail.com

Rasmus Christensen,
(udpeget af Morsø Kommunalbestyrelse)
Mail: rasc@morsoe.dk

Søren Pedersen,
(udpeget af Danske Handicaporganisationer)
Mail: hannefrausing@gmail.com

Anne Stenkjær
(deltagerrepræsentant, KCT)
Mail: anne_stenkjaer@me.com

ikke besat
(elevrepræsentant, STU1)

Mette Mikkelsen
(forældrerepræsentant, STU2)

Konsulent, Lillian Kristensen,
(medarbejderrepræsentant, KCT)
Mail: lik@thisted.dk

Lærer, Per Digmann Bjerregaard
(medarbejderrepræsentant, STU1)
Mail: pdbj@thisted.dk


Pædagog, Jette Trudslev Nørgaard
(medarbejderrepræsentant, STU2)
Mail: jts@thisted.dk


Tilforordnet bestyrelsen (uden stemmeret) og ydende sekretærbistand:

Forstander, Jakob Lindberg Jensen, Mail: jlje@thisted.dk

Viceforstander, Erik Gustavsson, Mail: egu@thisted.dk

Afdelingsleder, Jane Leed, Mail: jale@thisted.dkSuppleanter:

Peter Therkildsen (Morsø Kommunalbestyrelse)

Anne Marie Lodahl (Danske Handicaporganisationer)

Lone S. K. Nielsen (deltagerrepræsentant)

Sanne Strømgaard (medarbejderrepræsentant)