Nyttige links

Herunder finder du links der relaterer sig til KommunikationsCenter Thisteds arbejdsområder.

Ministerier

Socialministeriet: http://www.sm.dk
Beskæftigelsesministeriet: http://www.bm.dk 
Undervisningsministeriet: http://www.uvm.dk

Videnscentre

Socialstyrelsen: http://socialstyrelsen.dk/handicap
Oplysning om undervisning i Danmark: http://www.emu.dk
Det centrale handicapråd: http://www.dch.dk
Den uvildige konsulentordning: http://www.dukh.dk

Brugerorganisationer

Værn om synet: http://www.vos.dk
Scleroseforeningen: http://www.sclerose.dk
Dansk Blindesamfund: http://www.dkblind.dk
De samvirkende invalideorganisationer: http://www.handicap.dk
Muskelsvindfonden: http://www.muskelsvindfonden.dk
Spastikerforeningen: http://www.spastikerforeningen.dk
Ordblindeforeningen: http://www.ordblindeforeningen.dk
Hjerteforeningen: http://www.hjerteforeningen.dk

Landsdækkende institutioner

Hjælpemiddelinstituttet: http://www.hmi-basen.dk/
Instituttet for Blinde og svagsynede: http://www.ibos.dk
Synscenter Refsnæs: http://www.refsnaes.dk
Kennedy Centret: http://www.kennedy.dk/default.aspx?id=1
International society for augmentative and alternative communication: http://www.isaac.dk

Links vedrørende hørelse, hørenedsættelse og div. teknik

Bestilling af skrivetolk: https://hoereforeningen.dk/bestil-skrivetolk/
Bestilling af alle former for tegnsprogsbaseret tolkning, herunder TSK, taktil og haptisk tolkning: http://www.cfd.dk/TOLKE.aspx
Kommunikation og Formidling: http://www.ingeliseisak.dk/
Danmarks største uafhængige portal om lyd, hørelse og høreproblemer: http://www.hoerelse.info/
Socialstyrelsen: http://socialstyrelsen.dk/handicap/horehandicap
Høreforeningen: https://hoereforeningen.dk/
Cochlear Implant Foreningen - CIF: http://cochlearimplant.dk/  
Danske Døves Landsforbund: http://www.deaf.dk/ 
Center for Døve: http://www.cfd.dk
Castberggård Højskole: http://www.cbg.dk/hoejskole 
Oticon høreapparater: http://www.oticon.dk/  
Widex høreapparater: http://www.widex.dk/
Phonak høreapparater: http://www.phonak.com/dk/b2c/da/home.html
Resound høreapparater: http://www.gnhearing.dk/
Siemens høreapparater: https://www.bestsound-technology.dk/
Fabers Høreteknik: http://www.faber-lyd.dk/

Links vedrørende sindslidende

Landsforeningen for sindslidende: http://www.sind.dk/   
Psykiatrifonden: http://www.psykiatrifonden.dk/  
Psykiatri Region Nord: http://www.psykiatri.rn.dk/   
Psykisk sårbar: http://www.psykisksaarbar.dk/Forside 
Fjernundervisning i Nordjylland: http://www.brydisolationen.dk/Index.htm 

Links vedrørende demens

Demens i Thisted Kommune
Demens i Morsø Kommune
Alzheimerforeningen: http://www.alzheimer.dk/
Om demens: https://www.demensnet.dk/
Parkinsonforeningen: http://www.parkinson.dk/
Litteratur m.v.:
Bogen om E
Stadig Alice