Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

KommunikationsCenter Thisted tilbyder "Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse" (STU) for unge med særlige behov.

Uddannelsen afvikles på adressen

Langebeksvej 8, Skjoldborg, 7700 Thisted (STU afd. 1), www.thisted.dk/stu

og på

Møllehuset, Fjordlystvej 6, 7700 Thisted (STU afd. 2).

Læs mere i vores brochure her: STU

Det er UU-Thy, der visiterer til ungdomsuddannelsen, hvorfor interesserede bedes henvende sig til UU-Thy

UU Thys hjemmeside: www.uuthy.dkLink til bekendtgørelsen om "Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse": www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=25517