Bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning:

1 medlem udpeget af Thisted Kommunalbestyrelse

1 medlem udpeget af Morsø Kommunalbestyrelse

2 medlemmer udpeget af de handicappedes organisationer, DH

1 medlem valgt blandt kommunikationscenterets deltagere i voksenundervisning (KCT)

1 medlem valgt blandt eleverne i Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

2 medlemmer valgt blandt KommunikationsCenter Thisteds personale 

Ledelsen (forstander, viceforstander og afdelingsleder) deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret og varetager sekretariatsfunktionerne.

KommunikationsCenter Thisteds bestyrelse for perioden
1. januar 2018 til 31. december 2021:

Bestyrelsesformand, Jane Rishøj, (udpeget af Thisted Kommunalbestyrelse)
Mail: jkri@thisted.dk

Bestyrelsesnæstformand, Kresten Sigshøj Jeppesen, (udpeget af Danske Handicaporganisationer)
E-mail: krestensigs@gmail.com

Jakob Kortbæk, (udpeget af Morsø Kommunalbestyrelse)
Mail: jakob.kortbaek@morsoe.dk

Berit Stagstrup, (udpeget af Danske Handicaporganisationer)
Mail: beritstagstrup@gmail.com

Anne Stenkjær (deltagerrepræsentant, KCT)
Mail: anne_stenkjaer@me.com

Niklas Jensen (elevrepræsentant STU)

Konsulent, Lillian Kristensen, (medarbejderrepræsentant)
Mail: lik@thisted.dk

Lærer, Lene Rysgaard, (medarbejderrepræsentant)
Mail: lery@thisted.dk

Tilforordnet bestyrelsen (uden stemmeret) og ydende sekretærbistand:

Forstander, Erik Thimm Bertelsen, Mail: etb@thisted.dk

Viceforstander, Erik Gustavsson, Mail: egu@thisted.dk

Afdelingsleder, Jane Leed, Mail: jale@thisted.dk

Afdelingsleder, Tina Bak, Mail: tbak@thisted.dk

Suppleanter:

Annette Svindborg (Morsø Kommunalbestyrelse)

Anne Marie Lodahl (Danske Handicaporganisationer)

Sanne Strømgaard (medarbejderrepræsentant)