Kommunikationscenter Thisted

Kommunikationscenter Thisted

Velkommen til KommunikationsCenter Thisted


Kommunikationscenter Thisted er et specialundervisnings- og rådgivnings/vejledningscenter for borgere med funktionsnedsættelse indenfor områderne tale/stemme, hjerneskade, høre, sindslidelser og generelle indlæringsvanskeligheder.

Vores ydelser hviler på et højt fagligt niveau, hvor vi lægger vægt på en sammenhængende og koordineret indsats og høj grad af brugerinddragelse.

Formålet med vores virksomhed er at øge borgerens mulighed for kommunikation og interakton med omverdenen.

I tilknytning til undervisningen giver vi rådgivning, vejledning og supervision til pårørende, når det er relevant.

Hvis du vil vide mere om Kommunikationscenter Thisted, kan du klikke på fanebladet "Om Kommunikationscenter Thisted" til venstre.

Endvidere tilbyder vi Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).
Hvis du vil vide mere om STU, kan du klikke på fanebladet "STU" til venstre.


Kontaktinformationer:

KommunikationsCenter Thisted
Kr. Kolds Gade 3
7700 Thisted
Tlf: 99172725
Fax: 99172734
Email: kommunikationscenter@thisted.dk

Kontorets åbningstider:
Mandag til torsdag: 8.00-14.00
Fredag: 8.00-12.00