Tolk – fx Skrivetolk, eller Tegnsprogstolk

Hvis du er svært hørehandicappet, kan du have glæde af en tolk.
Hvis du fx.

• er under uddannelse
• er i arbejde
• skal til et møde med en offentlig myndighed
• skal deltage i et socialt arrangement.Bestilling af tolk: www.tolkeportal.dk