Tolk – fx Skrivetolk, eller Tegnsprogstolk

Hvis du er svært hørehandicappet, kan du have glæde af en tolk.
Hvis du fx.

• er under uddannelse
• er i arbejde
• skal til et møde med en offentlig myndighed
• skal deltage i et socialt arrangement.
Bestilling af tolk: www.tolkeportal.dk

• Hvis man som tolkebruger - altså den døve/hørehandicappede selv - skal bestille en tolk til fx en fest eller sport, så kan man bestille gennem Tolkeportalen.

• Hvis man som offentlig myndighed skal bestille en tolk til et møde med en døv borger, kan man kun bruge Tolkeportalen, hvis man er tilmeldt der.
Hvis man ikke er tilmeldt Tolkeportalen må man bestille tolk direkte hos leverandøren. Der ligger en leverandørliste på DNTM hjemmeside her:
https://dntm.dk/index.php/tolkeleverandor#tab-leverandoeroplysninger


Den hørehandicappede har en lovsikret ret til tolkebistand
uanset om hans kommune abonnerer på Tolkeportalen eller ej:
https://dntm.dk/index.php/viden#tab-lovgivning