Rådgivning, vejledning og undervisning


Hos hørekonsulenten kan du få:

• undervisning i vedligeholdelse og betjening af høreapparat og tekniske hjælpemidler

• undervisning i høretaktik

• rådgivning i forbindelse med tilvænningsvanskeligheder

• servicering af høreapparat og tekniske hjælpemidler

• justering af høreapparater

• oplysning om høretekniske hjælpemidler, samt hjælp til at søge om relevante hjælpemidler

• hjælp ved problemer på arbejdspladsen på grund af dårlig hørelse

• svar på øvrige spørgsmål eller problemer der er relateret til hørelsen

• vejledning om andre instanser og evt. henvisning til disse

• undervisning om tinnitus - hvad er det? hvad kan der gøres? og hvordan lever man med det?

• høreundervisning til CI-opererede

Kort sagt – Har du problemer med hørelse eller høreapparater, kan du altid kontakte hørekonsulenten – se her