112 Alarmcentralen – SMS eller brug app.

App til smartphone: ”Akuthjælp til døve”       
        

Hvis du har en smartphone, kan du downloade app'en "Akuthjælp til døve".

Via App'en kan man sende en autogenereret sms til alarmcentralen i tilfælde af en nødsituation. Hent app'en i App Store eller Google Play.

Se mere her: akuthjælp til døve
Sms-service til døve, høre- og talehæmmede

Hvis du er døv, høre- og/eller talehæmmet og har brug for akut hjælp, kan du sende en sms direkte til alarmcentralen på 112. Nummeret er fortroligt for at forhindre misbrug, og vi kan derfor ikke offentliggøre det.

Døve, døvblevne, svært hørehæmmede eller talehæmmede kan henvende sig til hørekonsulenten for at få udleveret nummeret. Kontakt hørekonsulenten

Hvis du får brug for at sende en sms til alarmcentralen, skal der stå,
• hvem du er,
• hvad der er sket,
• og hvor det er sket.

Så vurderer alarmcentralens personale på sædvanlig vis, hvilken hjælp der er brug for.