Stammen

På KommunikationsCenter Thisted arbejdes der ud fra devisen:

At stamme er at turde”.


Målgruppe:

Personer der stammer.

Stammen er vanskeligt entydigt at definere. På KommunikationsCenter Thisted kategoriserer vi stammen efter hvordan den lyder, hvordan den ser ud og hvad den gør ved det enkelte menneske.

Hos nogle stammere er der ikke nogen hørbar eller synlig stammen. Dette kaldes skjult eller maskeret stammen.
For at kunne skjule sin stammen, må en stammer ofte omskrive ord og formuleringer. Dette er meget anstrengende og resulterer ofte i misforståelser. Den der skjuler sin stammen står ofte meget alene med sit problem.

Mange stammere undgår bestemte relationer og situationer, og opnår derved social isolation. Mange oplever desuden at stammen påvirker valg af arbejde, uddannelse, venner og fritidsaktivitet.


Mål:

Der arbejdes med individuelle målsætninger som overordnet bygger på:

-Accept af stammen som grundlæggende vilkår.
-At blive bevidst og bekendt med sin egen stammen.
-Opnå kendskab til og erfaring med teknikker, der kan understøtter en mere flydende tale.
-Evt. etablering af netværk med andre personer, der stammer.


Indhold og form:

Eneundervisning.

Tilbuddet foregår som eneundervisning, hvor der tages udgangspunkt i den enkeltes situation og kommunikative vanskelighed.

Undervisningen tilbydes på KommunikationsCenter Thisted og Sundhedscenter Limfjorden, Nykøbing M.