Psykiatri/Psykiske vanskeligheder

KommunikationsCenter Thisted tilbyder undervisning til personer med psykiske vanskeligheder.

Hvorfor ?

Fordi du har ønske om f.eks.: 

    -at forbedre din koncentrationsevne og hukommelse 
    -at møde nye mennesker 
    -at blive bedre til at overskue og planlægge din hverdag 
    -at forbedre din selvtillid 
    -at genopfriske og udbygge dine kundskaber 
    -at bruge dine kreative evner 
    -at blive udfordret og lære nyt

Ved valget af undervisningsmetode og -midler kan indgå konkrete fag som eksempelvis kommunikation, skriveværksted, fremmedsprog, billedsyning, dansk, regning og EDB, når det vurderes, at det er måden at nå målet for undervisningen på.

Det kan i særlige tilfælde aftales, at undervisningen foregår andre steder end på KommunikationsCentrets faste undervisningssteder.

Hvordan ?

Alle med behov for undervisning kan henvende sig på KommunikationsCentret. Undervisningen foregår på små hold og tilrettelægges efter den enkelte elevs ønsker og behov.

Der udarbejdes en individuel undervisningsplan. Timetal og undervisningstilbudets varighed aftales mellem lærer og elev.

Undervisningen og undervisningsmaterialer betales af Thisted Kommune.

Der kan efter aftale arrangeres befordring.

Har du yderlige spørgsmål, så kontakt os gerne.