Demens

Kommunikationscenter Thisted tilbyder kompenserende specialundervisning, rådgivning og vejledning til personer, der har demens i et tidligt stadie.

Tilbuddets målgruppe er demensramte i det tidligste stadie, som indstilles til undervisning i samarbejde med kommunens demenskoordinatorer.

Har du vanskeligheder med:

  • Opmærksomhed
  • Hukommelse
  • Koncentration
  • Struktur
  • Overblik

Vanskelighederne kan f.eks. være opstået efter:

  • Alzheimer
  • Vaskulær demens
  • Lewy-body demens
  • Parkinson

Undervisningens formål:

Undervisningen tager udgangspunkt i den ændrede livssituation.
Der udarbejdes en individuel undervisningsplan med henblik på,
at deltageren tilegner sig nye strategier og handlemuligheder, der
kan afhjælpe eller kompensere for følgevirkningerne.

Henvisning

En evt. deltager eller pårørende kan tage direkte kontakt til Kommunikationscenter Thisted.
Henvisningen kan også ske fra praktiserende læge, sygehuse, socialforvaltning eller andre instanser.
Hvis det vurderes, at deltageren hører til målgruppen, indbydes deltageren og dennes pårørende/kontaktperson til en forsamtale. Formålet med forsamtalen er at få afdækket hvilke problemstillinger, der er tale om, og hvorvidt der kan tilbydes et relevant tilbud.

Råd og vejledning

Vi samarbejder med bl.a. kommunens demenskoordinatorer og frivillige foreninger.

Hvordan?

Undervisningen foregår på små hold og tilrettelægges efter den enkelte deltagers forudsætninger og behov. Timetal og undervisningstilbuddets varighed (aftales mellem lærer og elev) fastlægges i visitationen. Undervisningen varetages af specialkonsulent.

Øvrigt

Undervisning og undervisningsmateriale er gratis. Der kan efter aftale arrangeres befordring.

Nyttige links vedrørende demens

Demens i Thisted Kommune
Demens i Morsø Kommune

Aktiv med demens
Aktiv med demens - videoklip

Demens og hjernetræning
Hjernetræning og familietræ
Ordmobilisering øvelse 3
Ordmobilisering øvelse 4

Alzheimerforeningen: http://www.alzheimer.dk/
Om demens:
https://www.demensnet.dk/
Parkinsonforeningen: http://www.parkinson.dk/

Litteratur m.v.:
Bogen om E
Stadig Alice