CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Udbudsarkiv

På denne side kan du se de udløbne udbud fra Thisted Kommune, der har været offentliggjort.

Det vigtigt at understrege, at disse udbud ikke er aktuelle. De aktuelle udbud finder du på siden "Udbud fra Thisted Kommune".

Udbudsarkivet er udelukkende en mulighed for at dokumentere og arkivere de udbud, der har været offentliggjort på www.thisted.dk, og som ikke bliver arkiveret andre steder.


Offentliggørelse                       

 

Udbudstekst og link

 2020    
 Marts  Kompressionsstrømper  
 April  Brystproteser  
     
     
 2019    
 November  Tømning af containere på Thisted Kommunes genbrugscentre
 
 Juni
 Tværgående udbud på sår-, plaster- og fikseringsprodukter
 
   Rolighedsbørnehaven og ombygning af Østermølleafdelingen

   

 April Fødevareudbud til storkøkkener
Udbud på rottebekæmpelse
Udbud på fersk fisk til storkøkkener

2018
 
December  Udbud af Hanstholm Gl. Rådhus 
November Udbud af Møgelvej 25, Røde Anes vej 34, Stagstrup Gl. Skole og Thorstedvej 12
Oktober  Udbud på miljøkortlægning samt udbud på dentale forbrugsartikler
Juni  Udbud på bekæmpelse af rotter, udbud på indsamling af affald samt totalrådgivning vedrørende børnehave ved Rolighedsskolen samt ombygning af Øster Mølleafdelingen, Rolighedsskolen.
Maj  Udbud af  Elektronisk nøglesystem 
Marts  Udbud på jordarealer samt udbud på tolkebistand  
Februar  Udbud på Sprogtolkning
2017  
 Januar  

Salg af grund i Hanstholm

Thisted Kommune udbyder den 11. januar 2017 Bødkervej 28 i Hanstholm til salg.

Grunden som udbydes til salg er beliggende på Bødkervej 28 i Hanstholm.

Køber skal sammen med en tilbudsblanket fremsende en kort beskrivelse som omhandler udnyttelsen af grunden.

Grundene er omfattet af lokalplan, som udbyder disse arealer til kombineret erhvervs- og boligområde.

 • Tilbud på køb af grunden skal fremsendes til Thisted Kommunes Erhverv, Asylgade 30, 7700 Thisted som anbefalet post eller afleveres personligt mod kvittering. Tilbuddet skal være Thisted Kommune i hænde senest fredag den 10. februar 2017 kl. 08.00.
 • Udførligt tilbudsmateriale med salgsvilkår og tilbudsblanket kan rekvireres ved henvendelse til Thisted Kommunes Erhvervsafdeling på 99 17 17 00 eller på e-mail erhverv@thisted.dk.
 Februar

Indkøb af 26 hjemmeplejebiler

Thisted Kommune udbyder indkøbet af 26 stk. fabriksnye biler til hjemmeplejen

Foruden leverancen af de nye biler indgår også leverandørens køb af 19 gamle hjemmeplejebiler, samt en 4-årig service- og vedligeholdelsesaftale.

Du finder link til opgaven her: http://permalink.mercell.com/65097219.aspx

 Marts  
 

Udbud af erhvervsgrunde i Thisted Kommune

I henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunes faste ejendomme udbyder Thisted Kommune erhvervsgrunde til salg. Grundene vil blive solgt til højestbydende, men Thisted Kommune forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne købstilbud.

Udbuddet starter den 1. marts og løber frem til den 31. marts 2017 kl. 8.00. Alle købstilbud skal fremsendes til Thisted Kommune, Asylgade 30, 7700 Thisted i en rød lukket kuvert inden tidsfristens udløb. Informationsmateriale med tilbudsblanket samt kuvert kan rekvireres hos Thisted Kommune – se nedenstående kontaktinformationer.

Ledige erhvervsgrunde i Thisted Kommune:

By

Vejnavn

Pris

Hanstholm

Centerområde

  75,00 kr. pr. m²

Hanstholm

Hamborgvej

  75,00 kr. pr. m²

Hanstholm

Bødkervej

  75,00 kr. pr. m²

Hanstholm

Chr. Hansens Vej

  75,00 kr. pr. m2

Koldby

Følhøjvej

  50,00 kr. pr. m²

Nors

Ludvigs Minde Vej

  50,00 kr. pr. m2

Silstrup

Bødkervej

(areal mod omfartsvejen)

  100,00 kr. pr. m2

Silstrup

Sadelmagervej

  100,00 kr. pr. m2

Thisted

Falkevej Syd

  100,00 kr. pr. m2

Thisted

Falkevej Nord

  100,00 kr. pr. m2

Thisted

Thyparken

  100,00 kr. pr. m2

Vesløs

Møllebakvej

  50,00 kr. pr. m2

Vestervig

Håndværkervej

  50,00 kr. pr. m²

Vilsund/Sundby

Rævebakken

  50,00 kr. pr. m2

Thisted Øst

Løvevej 16

  100,00 kr. pr. m2

Thisted Øst

Thisted Øst

Areal mod omfartsvejen

I øvrigt

  100,00 kr. pr. m²

  100,00 kr. pr. m²

 

Alle priser på erhvervsgrunde er inklusiv tilslutningsbidrag til kloak og med tillæg af 25 % moms.

Desuden gælder følgende:

Grundene skal betales kontant pr. overtagelsesdagen. Køber betaler selv for skøde. Sælger betaler halvdelen af udgiften til tinglysning samt landinspektør, såfremt matriklen ikke er udmatrikuleret.

Byggeriet skal påbegyndes senest 2 år fra overtagelsesdatoen og være afsluttet og klar til indflytning og begæring om færdigsyn senest 3 år fra overtagelsesdatoen.

Kontaktinformation:

Du kan læse mere om grundsalg på www.thisted.dk/grundsalg eller kontakte erhvervskonsulent Torben Pedersen på 2460 1979 eller pr. e-mail tp@thisted.dk.


 April  
   

Udbud af specialkørsel:

Thisted Kommune udbyder hermed specialkørsel i ni delaftaler:

Delaftale 1: Kørsel af skolebørn til specialskolen Østermølle/specialbørnehaven Kumlhøj og Møllehuset i Thisted.
Bemærk, at aftalen er delt op i 4 ruter. Rute 1.1 og rute 1.2 udbydes som en samlet pakke. Rute 1.3 og rute 1.4 udbydes enkeltvist.

Delaftale 2: Kørsel af skolebørn til specialskolen Trombakken i Snedsted.
Aftalen er delt op i 2 ruter, en syd- og en nordrute. De to ruter udbydes i en samlet pakke.

Delaftale 3: Kørsel af skolebørn til specialklasserne på Østre Skole.
Aftalen er delt op i 2 ruter en syd- og en nordrute, som udbydes enkeltvist.

Delaftale 4: Kørsel af voksne handicappede til Thy værkstedet i Thisted.
Aftalen er delt op i 2 ruter en syd/vest rute og en nord/vest rute. De 2 ruter udbydes i en samlet pakke.
Der vil blive afgivet kontrolbud på denne delaftale.

Delaftale 5: Kørsel af skolebørn til specialklassen Flyvefisken på Hanstholm Skole.
Aftalen er samlet i 1 rute, og betjener primært den nord/østlige del af kommunen.

Delaftale 6: Kørsel af skolebørn til specialklasserne Bedsted Klassen og Golfstrømmen på Bedsted skole.
Aftalen er delt op i 2 ruter, en syd og en nord/øst rute. De 2 ruter udbydes i en samlet pakke.

Delaftale 7: Kørsel af voksne handicappede til Aktivitetshuset Limfjorden i Hurup.
Aftalen er samlet i 1 rute, og betjener området mellem Thisted og Hurup.

Delaftale 8: Kørsel af ældre til områdecentre: Åbakken i Hurup, og Sct. Thøgersgaard i Vestervig. Udbydes som en samlet pakke.

Delaftale 9: Kørsel af ældre til områdecentre: Vibedal i Thisted, og Fjordglimt i Sennels. Udbydes som en samlet pakke.

 

For at deltage i opgaven kopieres dette link til din internet browser: http://permalink.mercell.com/67448402.aspx

Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: ”Meld din interesse”.

Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger for dig.

Efter afsendelse af registreringen har du gratis adgang til alle udbudsdokumenter. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk inden for normal arbejdstid, og kan derefter afsende dit tilbud.


Tilbudsfrist er 2. maj 2017, kl.12.00.

 Maj  
 

Udbud af grund i Thisted

Grunden som udbydes til salg er beliggende Åbakkevej 5A i Thisted.

Køber skal sammen med en tilbudsblanket fremsende en kort beskrivelse, som omhandler udnyttelsen af grunden.

Grunden er omfattet af kommuneplanrammen, men der er ikke udarbejdet nogen lokalplan.

 • Tilbud på køb af grunden skal fremsendes til Thisted Kommune, Erhverv, Asylgade 30, 7700 Thisted som anbefalet post eller afleveres personligt mod kvittering. Tilbuddet skal være Thisted Kommune i hænde senest den 19. maj 2017 kl. 08.00.
 • Udførligt tilbudsmateriale med salgsvilkår og tilbudsblanket kan rekvireres ved henvendelse til Thisted Kommunes Erhvervsafdeling på 99 17 17 00 eller på e-mail erhverv@thisted.dk. Materialet kan også downloades her.

 Juni  
 

Tilbudsindhentning – Varetagelsen af regresopgaver

Tilbudsindhentningen omfatter alle elementer omkring varetagelse af regresopgaver på sygedagpengeområdet.

Kommunen kan gøre regres gældende i de tilfælde, hvor den udbetaler sygedagpenge til den sygemeldte som følge af en lidelse forvoldt af en ansvarlig skadevolder.

Formålet med denne tilbudsindhentning er således at optimere Thisted Kommunes indtægt på regres.

 

Du finder link til opgaven her:

http://permalink.mercell.com/69801281.aspx


  Udbud af areal ved Tingstrup Sø

Arealet som udbydes til salg er beliggende ved Tingstrup Sø.

Grunden er omfattet af lokalplan nr. 1-012 ”Rekreativt område. Tingstrup Sø, Over Engen, Thisted”, samt kommuneplantillæg nr. 17, ”Rekreativt område, Tingstrup sø”.

 • Tilbud på køb af grunden skal fremsendes til Thisted Kommune, Erhverv, Asylgade 30, 7700 Thisted som anbefalet post eller afleveres personligt mod kvittering. Tilbuddet skal være Thisted Kommune i hænde senest den 9. juni 2017 kl. 08.00.
 • Udførligt tilbudsmateriale med salgsvilkår og tilbudsblanket kan rekvireres ved henvendelse til Thisted Kommunes Erhvervsafdeling på 99 17 17 00 eller på e-mail erhverv@thisted.dk. Materialet kan også downloades her.

   Udbud af erhvervsareal i Sjørring

Grunden som udbydes til salg er beliggende ved Gl. Sjørringvej i Sjørring.

Køber skal sammen med en tilbudsblanket fremsende en kort beskrivelse, som omhandler udnyttelsen af grunden.

Grunden er omfattet af lokalplan nr 311 O/F/E - 3.

 • Tilbud på køb af grunden skal fremsendes til Thisted Kommune, Erhverv, Asylgade 30, 7700 Thisted som anbefalet post eller afleveres personligt mod kvittering. Tilbuddet skal være Thisted Kommune i hænde senest den 9. juni 2017 kl. 08.00.
 • Udførligt tilbudsmateriale med salgsvilkår og tilbudsblanket kan rekvireres ved henvendelse til Thisted Kommunes Erhvervsafdeling på 99 17 17 00 eller på e-mail erhverv@thisted.dk. Materialet kan også downloades her.

  Udbud af erhvervsareal i Nors

Grunden som udbydes til salg er beliggende på Ludvigs Minde Vej 6 i Nors.

Køber skal sammen med en tilbudsblanket fremsende en kort beskrivelse, som omhandler udnyttelsen af grunden.

Grunden er omfattet af lokalplan nr 231-1 E 1.

 • Tilbud på køb af grunden skal fremsendes til Thisted Kommune, Erhverv, Asylgade 30, 7700 Thisted som anbefalet post eller afleveres personligt mod kvittering. Tilbuddet skal være Thisted Kommune i hænde senest den 16. juni 2017 kl. 08.00.
 • Udførligt tilbudsmateriale med salgsvilkår og tilbudsblanket kan rekvireres ved henvendelse til Thisted Kommunes Erhvervsafdeling på 99 17 17 00 eller på e-mail erhverv@thisted.dk. Materialet kan også downloades her.

 Juli  
 Oktober Levering af sække til Genbrugsekspressen
   
   
   
 November Udbud på kontormaterialer


 2016
Udbudsportal - Fremtidig leverandør
 Januar

Prækvalifikation - Digital Hotline


Annoncering vedrørende anskaffelse af "Fælles kontaktcenter for Den Digitale Hotline"

I samarbejde med Syddjurs Kommune udbydes kontrakt på anskaffelse og implementering samt efterfølgende support af ny kontaktcenterløsning til Den Digitale Hotline. Udbuddet gennemføres som en frivillig annoncering med prækvalifikation.

Frist for anmodning om deltagelse i prækvalifikation er den 25. januar 2016 kl. 12:00.

Syddjurs Kommunes hjemmeside kan du læse spørgsmål og svar til prækvalifikationen. Det er leverandørens eget ansvar at holde sig orienteret.
 Februar


Anlægsarbejdet vedr. cykelsti Hurup-Vestervig

Thisted Kommune udbyder herved i offentlig licitation anlægsarbejdet

Se udbuddet her.
 


Tolkeydelser


Thisted Kommune udbyder tolkeydelser.

Thisted Kommune ønsker at opnå aftaler med kvalificerede tolke til de af kommunens forvaltninger, der har behov for tolkebistand.

Bud på opgaven skal afgives elektronisk via dette link: http://permalink.mercell.com/55484515.aspx, hvor der også findes information om opgaven.

   

Udbud af Basaltvej 5 i Østerild

Thisted Kommunes Strategi- og Økonomiudvalg besluttede den 20. januar 2016, at grunden beliggende på Basaltvej 5 i Østerild skulle sendes i udbud.

Grunden som udbydes til salg i Østerild er beliggende på Basaltvej 5.

Grunden har tidligere været brugt til landbrugsformål.

Køber skal sammen med en tilbudsblanket fremsende en projektbeskrivelse som omhandler udnyttelsen af grunden.

Grunden er ikke omfattet af nogen lokalplan, men er i Kommuneplanen udlagt til boligområde.

 • Tilbud på køb af grunden skal fremsendes til Thisted Kommunes Erhvervsafdeling, Asylgade 30, 7700 Thisted som anbefalet post eller afleveres personligt mod kvittering. Tilbuddet skal være Thisted Kommune i hænde senest mandag den 15. februar kl. 9.00.
 • Udførligt tilbudsmateriale med salgsvilkår og tilbudsblanket kan rekvireres ved henvendelse til Thisted Kommunes Erhvervsafdeling på 99 17 17 00 eller på e-mail erhverv@thisted.dk.

 Marts
 

Udbud af erhvervsgrunde i Thisted Kommune

Thisted Kommune udbyder per 1. marts 2016 følgende ledige erhvervsgrunde til salg:


By

Vejnavn

Pris

Hanstholm

Centerområde

  20,00 kr. pr. m²

Hanstholm

Hamborgvej

  24,00 kr. pr. m²

Hanstholm

Bødkervej

  32,00 kr. pr. m²

Hanstholm

Chr. Hansens Vej

  32,00 kr. pr. m2

Koldby

Følhøjvej

  32,00 kr. pr. m²

Nors

Ludvigs Minde Vej

  28,00 kr. pr. m2

Silstrup

Bødkervej

(areal mod omfartsvejen)

  56,00 kr. pr. m2

Silstrup

Sadelmagervej

  44,00 kr. pr. m2

Thisted

Falkevej Syd

  48,00 kr. pr. m2

Thisted

Falkevej Nord

  40,00 kr. pr. m2

Thisted

Thyparken

  40,00 kr. pr. m2

Vesløs

Møllebakvej

  16,00 kr. pr. m2

Vestervig

Håndværkervej

  16,00 kr. pr. m²

Vilsund/Sundby

Rævebakken

  32,00 kr. pr. m2

Thisted Øst

Løvevej 16

  40,00 kr. pr. m2

Thisted Øst

Thisted Øst

Areal mod omfartsvejen

I øvrigt

  56,00 kr. pr. m²

  44,00 kr. pr. m²

Alle priser på erhvervsgrunde er eksklusiv tilslutningsbidrag til kloak og med tillæg af 25 % moms. 

Desuden gælder følgende for erhvervsgrunde:

Grundene skal betales kontant pr. overtagelsesdagen. Køber betaler selv for skøde. Sælger betaler halvdelen af udgiften til tinglysning.

Byggeriet skal påbegyndes senest 2 år fra overtagelsesdatoen og være afsluttet og klar til indflytning og begæring om færdigsyn senest 3 år fra overtagelsesdatoen. 

Du kan købe grundene ved at sende skriftligt købstilbud senest den 15. marts 2016 kl. 8.00. Tilbuddet skal sendes til Thisted Kommune, Erhverv, Asylgade 30, 7700 Thisted. Tilbudsblanket kan rekvireres ved henvendelse til Erhverv på tlf. 9917 1700.

Lokalplaner, øvrige salgsbetingelser og kort over områderne fremgår af Thisted Kommunes hjemmeside www.thisted.dk

Spørgsmål og yderligere information

Erhvervsgrunde – kontakt Torben Pedersen, Erhverv, tlf. 99 17 17 00 eller e-mail erhverv@thisted.dk.

   

Udbud af hobbyartikler og beskæftigelsesmaterialer

Thisted Kommune udbyder i samarbejde med 4 øvrige kommuner rammeaftale på hobbyartikler og beskæftigelsesmaterialer

EU referencenr. 2016/S 054-089899

 Udbuddets dokumenter kan hentes her:

http://www.vesthimmerland.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb/udbud-aktuelle/udbud-af-hobbyartikler-og-beskaeftigelsesmaterialer/

   

Cykelsti og cykelbaner ved Silstrupvej

Arbejdet skal udføres i perioden 02.05.2016 – 24.06.2016.
 April  

Kulturrummet Thisted - opfordring til deltagelse i prækvalifikation

Projektet omhandler realiseringen af KulturRummet i Thisted. Kulturrummet er en fælles betegnelse for en række kommunale og selvejende institutioner, alle beliggende omkring Christiansgave. Projektet udbydes samlet som ét projekt, men er benævnelsesmæssigt opdelt i tre delområder. Projektet indeholder 2 nybygninger og 2 ombygninger samt en funktionsopdatering af Parken.
   

Salg af areal i Hurup

Thisted Kommune udbyder pr. den 28. maj 2016 areal i Hurup med tilhørende matrikel nr. 5dp, Hurup By, Hurup.

Grunden som udbydes til salg i Hurup har matrikel nummer 5dp, Hurup By, Hurup.

Køber skal sammen med en tilbudsblanket fremsende en projektbeskrivelse som omhandler udnyttelsen af grunden.

Grunden er ikke omfattet af nogen lokalplan, og er beliggende i landzone samt har områder karakteriseret som §3 naturbeskyttelsesområder. Dette kræver at der skal ansøges Thisted Kommunes Tekniske Forvaltning om diverse tilladelse alt efter anvendelsens karakter på området. 

 • Tilbud på køb af grunden skal fremsendes til Thisted Kommunes Erhvervsafdeling, Asylgade 30, 7700 Thisted som anbefalet post eller afleveres personligt mod kvittering. Tilbuddet skal være Thisted Kommune i hænde senest torsdag den 12. maj kl. 9.00.
 • Udførligt tilbudsmateriale med salgsvilkår og tilbudsblanket kan rekvireres ved henvendelse til Thisted Kommunes Erhvervsafdeling på 99 17 17 00 eller på e-mail erhverv@thisted.dk.
 Maj


Genudbud af kompressionsstrømper

Thisted Kommune genudbyder levering af kompressionsstrømper. 

Sådan byder I
For at deltage i opgaven skal du gå ind på
Mercell.dk: http://permalink.mercell.com/58273590.aspx

Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet øverst: "Meld din interesse".

Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S, skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne
registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.

Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle udbudsdokumenter. Du vil modtage login koder til
www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud.

   

Dagrenovation

Thisted Kommune har offentliggjort 3 udbud, der vedrører dagrenovation.

 1. Udbuddet vedrører indsamling af restaffald, bioaffald og blandet dagrenovation i affaldssække, delte og udelte affaldsbeholdere, minicontainere og medi- og maxicontainere fra almindelige husstande, sommerhuse og virksomheder.

Link til deltagelse i udbuddet: http://permalink.mercell.com/58627733.aspx

 2. Levering, klargøring og udkørsel af 2-hjulede beholdere til husholdningsaffald. Hertil kommer en række tilknyttede ydelser. Beholderne skal være 2-delte med henblik på kildesortering af bioaffald og restaffald.

link til deltagelse i udbuddet: http://permalink.mercell.com/58627331.aspx

 3. Opgaven omfatter levering af ventilerede køkkenbeholdere med dertil hørende papirposer til Thisted Kommune samt levering af supplerende ydelser.

Link til deltagelse i udbuddet: http://permalink.mercell.com/58627753.aspx

   

Salg af areal i Bedsted

Thisted Kommune udbyder per 30. maj 2016 arealerne med tilhørende matrikel numre 31c og 31 d, Bedsted By, Bedsted.

Grundene som udbydes til salg i Bedsted har matrikel numrene 31c og 31d, Bedsted By, Bedsted.

Køber skal sammen med en tilbudsblanket fremsende en projektbeskrivelse som omhandler udnyttelsen af grunden.

Grundene er omfattet af lokalplan 55a, som udbyder disse arealer til erhvervsområde.

 • Tilbud på køb af en af grundene skal fremsendes til Thisted Kommunes Erhvervsafdeling, Asylgade 30, 7700 Thisted som anbefalet post eller afleveres personligt mod kvittering. Tilbuddet skal være Thisted Kommune i hænde senest mandag den 13. juni kl. 12.00.
 • Udførligt tilbudsmateriale med salgsvilkår og tilbudsblanket kan rekvireres ved henvendelse til Thisted Kommunes Erhvervsafdeling på 99 17 17 00 eller på e-mail erhverv@thisted.dk.
 Juni  

Salg af del af ejendom

Thisted Kommune udbyder del af ejendom beliggende på Dyrskuepladsen til salg.

Thisted Kommune udbyder en del af bygningen beliggende på Dyrskuepladsen i Thisted.

Køber skal sammen med en tilbudsblanket fremsende en projektbeskrivelse for bygningens anvendelse.

Grundene er ikke omfattet af nogen lokalplan, men er udlagt i kommuneplanen til område med offentligt formål.

 • Tilbud på køb af bygningen skal fremsendes til Thisted Kommunes Erhvervsafdeling, Asylgade 30, 7700 Thisted som anbefalet post eller afleveres personligt. Tilbuddet skal være Thisted Kommune i hænde senest fredag den 24. juni kl. 08.00
 • Udførligt tilbudsmateriale med salgsvilkår og tilbudsblanket kan rekvireres ved henvendelse til Thisted Kommunes Erhvervsafdeling på 99 17 17 00 eller på e-mail erhverv@thisted.dk.
   

Udbud af aktiveringstilbud til flygtninge i Thisted Kommune


Udbuddet vedrører flygtninge der ved visitation til jobcentret vurderes jobparate men har brug for:

 •  En skræddersyet og målrettet indsats for borgere under integrationsperioden
 •  Individuel sparring hen imod selvforsørgelse – håndholdt indsats til at komme i virksomhedsforløb
 •  Kendskab til kulturen på en arbejdsplads eller i uddannelsessystemet – udvikle arbejdsidentitet
 •  At udvikle sproglige kompetencer – arbejdsmarkeds dansk.

 Tilbuddet skal kunne rumme 50 borgere og have (option) mulighed for udvidelse med yderligere 2 x 25 deltagere og 20 x 5 deltagere.

 Link til deltagelse i udbuddet:

http://permalink.mercell.com/59298894.aspx

   

Asfalt og overfladebehandling

Udbud på asfaltbelægninger.

Arbejdet omfatter udførelse af varmblandet asfalt og overfladebehandling på Thisted Kommunes vejnet.

Arbejdet udbydes i én samlet entreprise.

 Sådan byder du.

For at deltage i opgaven skal du gå ind på

http://dk.mercell.com/permalink/59458969.aspx

 Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet øverst: "Meld din interesse".

Såfremt du ikke er licensindehaver hos Mercel Danmark A/S, skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.

Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle udbudsdokumenter. Du vil modtage login-koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud.

 Juli  

Udbud af transport af bioaffald

Opgaven omfatter transport af bioaffald fra Kanstrupvej 3, 7700 Thisted til Grindsted Renseanlæg, Vardevej 40 7200 Grindsted

For at deltage i opgaven skal du gå ind på

http://permalink.mercell.com/59541884.aspx

Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet øverst: "Meld din interesse".

Såfremt du ikke er licensindehaver hos Mercell Danmark A/S, skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.

Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle udbudsdokumenter. Du vil modtage login-koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud.


 August
 
Ingen udbud
 September  

Restaurering af fyrbygningerne i Hanstholm

Arbejdet omfatter i hovedtræk indvendig renovering af fyrbygningerne ved Hanstholm Fyr inkl. udvendig betonbelægninger.
   

Legetøj og institutionskøretøjer

Udbud af legetøj og institutionskøretøjer

Thisted Kommune udbyder legetøj og institutionskøretøjer – EU referencenr. 2016/S 158-286061.

 Udbuddets dokumenter kan hentes her:

http://www.vesthimmerland.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb/udbud-aktuelle/udbud-af-legetoej-og-institutionskoeretoejer/

   

Renovering af Vestergårdsvej

 Oktober  

Salg af erhvervsgrund i Vesløs

Thisted Kommune udbyder per 2. september 2016 to erhvervsgrunde i Vesløs.

Grundene som udbydes til salg er beliggende på Møllebakvej i Vesløs.

Køber skal sammen med en tilbudsblanket fremsende en kort beskrivelse som omhandler udnyttelsen af grunden.

Grundene er omfattet af lokalplan 13-5, som udbyder disse arealer til erhvervsområde.

 • Tilbud på køb af en af grundene skal fremsendes til Thisted Kommunes Erhverv, Asylgade 30, 7700 Thisted som anbefalet post eller afleveres personligt mod kvittering. Tilbuddet skal være Thisted Kommune i hænde senest mandag den 19. september kl. 09.00.
 • Udførligt tilbudsmateriale med salgsvilkår og tilbudsblanket kan rekvireres ved henvendelse til Thisted Kommunes Erhvervsafdeling på 99 17 17 00 eller på e-mail erhverv@thisted.dk.
   

Renovering af Kai Lindbergs Gade

   

Renovering af Doverodde Lystbådehavn

   

Ombygning af Industrivej 5

Ombygningen omfatter ny indretning af det tidligere CAB til kontorer og garderobefaciliteter for Hjemmeplejen. Opførelse af nye lette vægge, udskiftning af lofter og gulvbelægning samt øvrig indretning.
 November  

Udbud af transport af bioaffald

Opgaven omfatter transport af bioaffald fra Kanstrupvej 3, 7700 Thisted til Grindsted Renseanlæg, Vardevej 40 7200 Grindsted.

For at deltage i opgaven skal du gå ind på

http://permalink.mercell.com/61572063.aspx

Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet øverst: "Meld din interesse".

Såfremt du ikke er licensindehaver hos Mercell Danmark A/S, skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.

Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle udbudsdokumenter. Du vil modtage login-koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud.

 December  

Indsamling af genanvendeligt affald

Thisted Kommune udbyder indsamling af genanvendeligt affald fra genbrugsstationer og kommunale enheder i Thisted Kommune.

For yderligere information klik på linket her: http://www.mercell.com/permalink/62460214.aspx

2015

 
December
Salg af kommunale ejendomme
 • Roshagevej 19, 7730 Hanstholm
 • Asylgade 8, 7700 Thisted
 • Islandsvej 25, 1-18, 7700 Thisted

Læs annoncen på Roshagevej, Asylgade samt Islandsvej

I samarbejde med Syddjurs Kommune udbydes kontrakt på anskaffelse og implementering samt efterfølgende support af ny kontaktcenterløsning til Den Digitale Hotline. Udbuddet gennemføres som en frivillig annoncering med prækvalifikation.

Frist for anmodning om deltagelse i prækvalifikation er den 25. januar 2016 kl. 12:00.

Syddjurs Kommunes hjemmeside kan du læse spørgsmål og svar til prækvalifikationen. Det er leverandørens eget ansvar at holde sig orienteret.

I samarbejde med Syddjurs Kommune udbydes kontrakt på anskaffelse og implementering samt efterfølgende support af ny kontaktcenterløsning til Den Digitale Hotline. Udbuddet gennemføres som en frivillig annoncering med prækvalifikation.

Frist for anmodning om deltagelse i prækvalifikation er den 25. januar 2016 kl. 12:00.

Syddjurs Kommunes hjemmeside kan du læse spørgsmål og svar til prækvalifikationen. Det er leverandørens eget ansvar at holde sig orienteret.

November

 Udbud på kompressionstrømper

Oktober

Rundkørsel ved Østerbakken/Leopardvej samt etablering af adgangsvej
Læs hele annoncen her

Arbejdet omfatter renovering af 2 stk. eksist. toiletter desuden udførelse af 4 stk. nye toiletter heraf 2 stk. handicaptoiletter samt tilhørende orrum og 1 stk. depotrum. Der udføres ventilationsanlæg for rummene.
Læs hele annoncen her

Renovering samt drift og vedligeholdelse af vejbelysning
Her er link til iBinder

 September  
Udbud af grov arbejdsbeklædning

Thisted Kommune udbyder indkøb af grov arbejdsbeklædning.

Udbuddet vedrører indkøb af grov arbejdsbeklædning til 55 medarbejdere i teknisk forvaltning.

Du kan se hele udbuddet her:

http://permalink.mercell.com/53291416.aspx


Udbud af fersk kød til storkøkkener i Thisted Kommune.

Thisted Kommune udbyder levering af fersk kød til storkøkkener.

Sådan byder I
For at deltage i opgaven skal du gå ind på
Mercell.dk: http://dk.mercell.com/permalink/53578872.aspx

Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet øverst: "Meld din interesse".

Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S, skal du udfylde en registrering af din firma. Denne
registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.

Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle udbudsdokumenter. Du vil modtage login koder til
www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud.

August  
Varetagelse af regresopgaver

Thisted Kommune udbyder hermed varetagelsen af regresopgaver på sygedagpengeområdet. Kommunen kan gøre regres gældende i de tilfælde, hvor den udbetaler sygedagpenge til den sygemeldte som følge af en lidelse forvoldt af en ansvarlig skadevolder. Formålet med dette udbud er således at optimere Thisted Kommunes indtægt på regres.

Thisted Kommune har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem Mercell Danmark A/S.

For at deltage i opgaven kopieres dette link til din internet browser:

http://permalink.mercell.com/52812575.aspx

 

Genudbud af Skovgade 28 - tidligere administrationsbygning

Ejendommen er oprindelig opført og benyttet af F.C. Bendixsens Tobakfabrik i 1902. 1959 blev ejendommen solgt til det daværende Thisted Amt til administrationsbrug. Ejendommen har indtil i dag været benyttet af Thisted Kommune til kontorformål.

Bygningens erhvervsareal udgør 1.194 m2, hvoraf 274 m2 er en ældre lagerbygning i 2 plan. Til ejendommen er der gårdrum med port indkørsel med ca. 9 p-pladser og cykelparkering.

Ejendommen er omfattet af den bevarende lokalplan for Thisted Bymidte, Lokalplan nr. 1-004. Af lokalplanen fremgår det, at ejendommen er beliggende i delområde C. Delområde C må anvendes til centerformål såsom liberale erhverv, servicevirksomhed og boliger. Energimærke D.

 • Tilbud på køb af ejendommen skal fremsendes til EDC Erhverv Poul Erik Bech, Vesterbro 101, 9000 Aalborg som anbefalet post eller afleveres personligt mod kvittering. Tilbuddet skal være EDC Erhverv Poul Erik Bech i hænde senest fredag den 4. september kl. 9.00.
 • Udførligt tilbudsmateriale med salgsvilkår og tilbudsblanket kan rekvireres ved henvendelse til EDC Erhverv Poul Erik Bech. 
 • For fremvisning samt yderligere oplysninger kontakt: Stig Theilmann, MRICS Ejendomsmægler og valuar, MDE Tlf.: 58 58 75 74 
 

Udbud af grunde i Agger

Arealerne som udbydes til salg i Agger er beliggende på Vesterhavsvej og Porsevej i den sydlige del af byen.

Arealerne har tidligere været en del af Agger skole. I led med at bygningerne overgik til Beboerforeningen, blev de nu udbudte arealer udmatrikuleret.

Arealer udgør henholdsvis 1.540 m2 og 1.345 m2.

Arealerne er omfattet af lokalplan nr. 3-12 - Kommuneplantillæg nr. 74 af april  2008. Området er en del af delområde 1 - Agger gamle bydel, området omkring Tåbel bro samt bebyggelse langs Krikvej. Området udlægges til helårsbeboelse, butikker og liberalt erhverv (herunder supermarked, kiosk, kro mv.)

 • Tilbud på køb af et eller begge arealer skal fremsendes til Thisted Kommunes Erhvervsafdeling, Asylgade 30, 7700 Thisted som anbefalet post eller afleveres personligt mod kvittering. Tilbuddet skal være Thisted Kommune i hænde senest torsdag den 10. september kl. 9.00.
 • Udførligt tilbudsmateriale med salgsvilkår og tilbudsblanket kan rekvireres ved henvendelse til Thisted Kommunes Erhvervsafdeling på 99 17 17 00 eller på e-mail erhverv@thisted.dk.

 

Salg af grund på Hejrhøjvej

Grunden som udbydes til salg er beliggende på hjørnet af Hejrhøjvej og Vadestedvej med Thy Veteranbilklub som nabo.

Arealet udgør ca. 2515 m2 - tilbudsgiver skal være opmærksom på, at der på en del af den østlige side af grunden er et område karakteriseret som §3 areal efter naturbeskyttelsesloven. Samtidig er arealet placeret i landzone, hvilket kræver en landzonetilladelse hvis grunden skal benyttes til andet end afgræsning.

Yderligere information om grunden kan læses i udbudsmaterialet, som rekvireres hos Thisted Kommune.

 • Tilbud på køb afgrunden skal fremsendes til Thisted Kommunes Erhvervsafdeling, Asylgade 30, 7700 Thisted som anbefalet post eller afleveres personligt mod kvittering. Tilbuddet skal være Thisted Kommune i hænde senest fredag den 11. september kl. 9.00.
 • Udførligt tilbudsmateriale med salgsvilkår og tilbudsblanket kan rekvireres ved henvendelse til Thisted Kommunes Erhvervsafdeling på 99 17 17 00 eller på e-mail erhverv@thisted.dk.

Kommunale Begravelser

Thisted Kommune udbyder indkøb af kommunale begravelser.

Det drejer sig om alle administrative og praktiske ydelser, som er nødvendige og sædvanlige ved udførsel af en begravelse og/eller kremering.

Du kan se hele udbuddet her:
http://permalink.mercell.com/52496937.aspx

Juli

Salg af tidligere institutioner


Med henvisning til Strategi- og Økonomiudvalgets beslutning den 10. juni 2015 og i henhold til bekendtgørelse nr. 799 om salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme, udbydes tidligere institutioner til salg med kriteriet:

”Det økonomisk mest fordelagtige tilbud”

Det drejer sig om:

 • Brombærhaven i Thisted
 • Vorupør Børnehus, herunder også Vorupør skole
 • Kridthuset i Hillerslev, herunder også Hillerslev skole, med forbehold for Kommunalbestyrelsens beslutning om at lukke skolen den 1. august 2016.
 • Stenhøj i Vesløs
 • Sct. Mortensgaard i Ydby
 • Nors Ældrecenter
 • Vestergården i Sundby

Betingelser og bygningsbeskrivelser kan rekvireres via mail på teknisk@thisted.dk Materialet udsendes via mail.

Tilbud inkl. beskrivelse af projektforslag for bygningernes fremtid skal være Thisted Kommune, Drifts og Anlægsafdelingen, i hænde

senest den 10. august 2015 kl. 12.00.

 

 

Prækvalifikation af totalrådgivning

Prækvalifikation af totalrådgivning  i forbindelse med projektkonkurrence med begrænset projektaflevering

Læs annoncen her

April
 

Brandbiler til salg
Thisted Kommune udbyder salg af to brandbiler
Læs hele udbuddet

Udbud af fødevarer til storkøkkener
Læs hele udbuddet

Marts

Udbud af ydelser med udvidet helbredstillæg
Læs udbuddet

Udbud af bleer
Læs udbuddet

Februar

Udbud af erhvervsgrunde
Thisted Kommune udbyder fire erhvervsgrunde i Silstrup og på Uglevej
Læs udbudsmaterialet

Udbud af elektrisk højdeindstillelig mobil bade-/toiletstol med elektrisk kipfunktion
Læs hele udbuddet

Udbud af hjemmeplejebiler
Læs hele udbuddet

Udbud af elektronisk mødeafvikling af webcast
Læs hele udbuddet
September 2014 

Udbud af fersk kød til storkøkkener i Thisted Kommune
Læs hele udbuddet her

Grov arbejdsbeklædning
Læs hele udbuddet her 

Udbud på ortoser
Læs udbuddet

Udbud på ejendomsmæglerydelser
Læs udbuddet

Offentligt udbud af bygningen Nytorv 6
Læs det offentlige udbud

Udbud af Neden Bakken 5
Læs udbudsmaterialet

August 2014  Udbud på parykker
Læs udbuddet

Udbud på brystproteser 
Læs udbuddet
Juni 2014  Udbud af grunde, Gadekæret 10-12-14, Sennels
Læs udbuddet

Udbud på access points
Læs udbuddet 

Maj 2014  

Udbud af ejendommen Nytorv 6
Læs udbuddet

Udbud af stomiprodukter
Læs udbuddet

Udbud af sække til storskrald
Læs udbuddet

Udbud af urologi produktur
Læs udbuddet

Udbud af parcelhusgrund Timianvej 2
Læs det offentlige udbud

Udbud af parcelhusgrund Hans Bachs Vej 18
Læs det offentlige udbud

2013   
November 

Udbud af digitalt byggesagsarkiv
Læs udbuddet 

Udbud på genbrugshjælpemidler til Morsø, Struer og Thisted Kommune
Læs udbuddet


Tilbud på VDI (Virtual Desktop Infrastructure) løsning
Læs annonceringen
 

Oktober  Udbud på rottebekæmpelse
Læs udbudsmateriale
 
September
Udbud af ejendommen Kongensgade 10, 7700 Thisted
Læs salgsannonce

Udbud af projektering og udførsel af havbad i Nørre Vorupør
Læs udbudsmaterialet 

August

Tilbud på VDI
Læs annonceringen

Udbud, rammeaftale på elektricitet og mark-up ydelser
Læs udbuddet

Udbud, tolkeydelser for Thisted Kommune
Læs udbuddet

Nyopførelse af Mulighedernes Hus Klostergade 47-51, Vestervig
> Læs licitationsannoncen

Licitation på anlægsarbejdet vedr. opførelse af Velfærdsbygning, Skovvej 50, 7755 Bedsted
> Læs licitationsmaterialet

 

Juli  Udbud, genbrugshjælpemidler til indkøbsfællesskabet Limfjord Vest
Læs udbudsbeskrivelse
Juni  Udbud af tolkeydelser til Thisted Kommune
> Læs udbudsbeskrivelse
Maj  
April Udbud på aftørringspapir, rengøringsmidler, engangsartikler samt affaldsposer og sække.
Læs udbuddet
 
Marts

Udbud af specialkørsel til Thisted Kommune
> Læs udbuddet

Etablering af cykelsti ved Hanstholm
> Læs licitationsannoncen

Thisted Kommune udbyder nedenstående bygningsarbejder omfattende udskiftning af ca. 66 vinduer, og 190 m stern, tagrende og udhæng på Østre skole, Thisted, i offentlig licitation.

>Læs licitationsannoncen her

Februar

Etablering af p-pladser ved trafikterminalen, Thisted

> Læs licitationsannoncen

Januar   

Udbud af lovinformationssystem
> Læs udbudsmaterialet

Renovering af gadelys
> Læs licitationsannoncen

2012   

December

Udbud af revisionsydelser
> Læs udbudsmaterialet

Vej- og parkeringsprojekt Børnehus Hurup
> Læs hele annoncen her

November

 

Udbud af Hans Bach Vej 18
> Læs udbuddet

Leverence af energi for 2014
Læs udbudsmaterialet 

Hannæsskolen, Vesløs
> Læs hele udbuddet

Diabetes hjælpemidler
> Læs hele udbuddet

Dobbeltrettet cykelsti Hawblink, Nr. Vorupør
> Læs hele udbuddet 

Oktober  Tilbud på ortopædisk fodtøj
> Læs hele udbuddet
 

September


Etablering af solcelleanlæg på 5 skoler
Læs udbudsmaterialet her 

Børnehave omfattende tilbygning i offentlig licitation.
> Læs udbudsmaterialet her

August


Juli
 Cykelbaner Krikvej - Vestervig - Agger
> Læs licitationsannoncen

Bærbare og stationære PC'er
> Indkøb af stationære og bærbare computere til skolerne
Juni

Salg af grund, Myntevej 5, Thisted
> Læs udebuddet

Udbud af ejendom, det gamle Rådhus, Hanstholm
Læs udbudsmaterialet

 Maj
Foreningsvejen – promenade og trappeanlæg, ved Vesterhavsgade, Nr. Vorupør, 7700 Thisted, udbydes i hovedentreprise.
Læs licitationsannoncen

Kulpladsen
– udearealer ved Kulhuset, Krikvej 68, Krik, 7770 Vestervig, udbydes i hovedentreprise.
Læs licitationsannoncen

Salg af motorfærgen Sallingsund

Læs udbuddet

Kontormaterialer, kopipapir, skoleartikler

Læs udbuddet

Storage løsning

Thisted Kommune ønsker et tilbud på en storage løsning

Læs udbudsmateriale

Innovativ borgerfokuseret applikationsløsning til Thisted Kommune

Kan dit firma levere en applikationsløsning, der gør en forskel for borgerne i Thisted Kommune, områdets turister og samarbejdspartnere? 
Læs udbudsmaterialet

April

Om- og tilbygning ved Ungdomspensionen Kronborgvej 56
Læs udbudsmaterialet 

Renovering af Hundborgvej
Læs udbudsmaterialet

 
Marts

Dobbeltrettet cykelsti på Kai Lindbergs Gade.
Læs udbudsmaterialet


Totalrådgivning på ny integreret daginstitution i Hurup
Læs Rådgiverudbud med spørgsmål og svar

Bygningsarbejde i forbindelse med om- og tilbygning, Mælkebøtten
Thisted Kommune udbyder nedenstående bygningsarbejder i offentlig licitation i forbindelse med om- og tilbygning af Børnehaven Mælkebøtten. 
Læs udbudsmaterialet

Februar

Udbud på forløb med fysisk træning, målrettet sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere
Læs hele udbuddet på fysisk træning

Udbud på udskiftning af tag og kviste Plantagevej 18, Thisted
Læs udbudsmaterialet

Udbud til CAB
Læs annonce

Tilbud på storage
Læs udbudsannonce

Udbud på to traktorer
Læs udbudsannonce

2011

December 2011
Udbud på renovering af Vestergade, Thisted
Læs udbudsannoncen

september 2011    Udbud på tablets til skolerne
Thisted Kommunes byråd har d. 17. maj 2011 besluttet at iværksætte et udviklingsprojekt, der omhandler anvendelsen af tablets som et grundlæggende pædagogisk læringsværktøj i folkeskolen. Projektet skal igangsættes i skoleåret 2011-2012 og løber over 2 år. Thisted Kommune ønsker derfor tilbud på 140 stk. tablet computere til elever og lærere.
Læs udbudsannoncen
juli 2011    Indkøb af tablets (hardware) og pædagogisk konsulentbistand
Læs hele udbuddet


Espersens Børnehus. Omfattende om- og tilbygning ved vuggestuen. 
Læs licitationsannoncen her. 

juni 2011    Silstrupvej, sidevej (Kathøj) - Vej- og parkeringsprojekt.
Læs licitationsannoncen her.

Udbud på fødevarer til storkøkkener
Opgaven bliver udbudt i fem delaftaler
Læs hele udbuddet

april - maj 2011

Integreret børnehave, Hanstholm. Læs licitationsannoncen her.

Integreret børnehave, Vestervig. Læs licitationsannoncen her.

Tilbygning til Thingstrup skole, Thisted. Læs licitationsannoncen her.

marts 2011

Sjørring skole - om- og tilbygning
Om- og tilbygning af ny indskolingsordning ved Sjørring skole. Læs udbuddet på om- og tilbygning

september - oktober 2010 Tre moduler til Den Offentlige Lederuddannelse (DOL)
Læs hele udbuddet 

Læs også spørgsmål og svar til udbuddet