Værktøjer - oversigt

Kort til fremtiden - følg din natur

Thisted Kommune stiller en række forskellige værktøjer til din rådighed, når du vil markedsføre området og tiltrække kvalificeret arbejdskraft som en del af "Følg din natur" strategien.

På denne side kan du læse mere om de grundlæggende elementer i konceptet. Alle materialer kan frit benyttes af alle til formålet. 

Se eksempel på, hvordan Thisted Kommune har brugt materialet på www.thy360.dk/korttilfremtiden

Målgrupper

Materialet skal hjælpe virksomheder og organisationer med tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft til Thisted Kommune. Dermed mener vi:

  • Kvalificeret arbejdskraft i alderen 25 - 49 år der bosætter sig i Thisted Kommune
  • Kvalificeret arbejdskraft i alderen 25 - 49 år der pendler til Thisted Kommune
  • Pendlere der på sigt vil bosætte sig i Thisted Kommune

Læs mere om målgrupperne i brand-bogen.

Grundfortælling

Vores natur er, at vi ser det som en pligt og en rettighed, at vi selv driver egnen og skaber udvikling. Når vi driver og skaber egnens udvikling, er vi optaget af fællesskaber. Fordi vi ser hinanden i mange sammenhænge, møder vi hinanden med pålidelighed, og det gør vores relationer langtidsholdbare.

Vi følger vore egne fornemmelser, og har plads til at finde hver vores originale vej. Kræfterne, originaliteten og mulighederne i den natur og de miljøer, der møder os, påvirker os.

Læs mere om grundfortællingen i brand-bogen.

Pay off

Når værdierne sammenfattes, kan der formuleres tre sætninger, der afspejler adfærden og omgangstonen i området:

Vores natur er, at vi selv driver og skaber udvikling. 

Vi ser hinanden i mange sammenhænge og møder derfor hinanden med pålidelighed. 

Vi har plads til at finde hver vores originale vej.

Vi har kogt disse sætninger ned til ét budskab:

FØLG DIN NATUR

Læs mere om konceptets payoff i brand-bogen.

Det grafiske element er »Kortet«.

Kortets opgave er først og fremmest at skabe en visuel identifikation til et område, som byder på en række muligheder og en fremtid, som ligger lige dér - foran næsen på modtageren.

Det handler bare om at gribe chancen og tage sagen i egen hånd. Der er kort til fremtiden i Thisted Kommune. Kortet giver samtidig »kort« til området, som en slags kørekort til livet i kommunen eller »bevis« på, at man har truffet valget om at følge sin natur.

Læs mere om kortets funktion i brand-bogen.

Værktøjerne

Du finder de enkelte værktøjer gemt i vores online billedbibliotek: www.skyfish.com/p/thistedkommune

Følg din natur - ligesom Thomas gjorde

Kontaktinfo

Erhverv
THY-Huset
Tilstedvej 73
7700 Thisted

Telefon: 99 17 17 00

Fax: 99 17 22 64

E-mail: erhverv@thisted.dk