Coronavirus

Hold dig opdateret på situationen med coronavirus i Thisted Kommune

Nordjysk Fiskerikommunenetværk

De 6 kommuner Hjørring, Frederikshavn, Læsø, Jammerbugt, Morsø og Thisted har sammen etableret Nordjysk Fiskerikommune Netværk.

Netværkets opbygning


Bestyrelsen består af de 6 kommuners borgmestre.
• Koordinationsgruppen er sammensat af én embedsmand fra hver kommune, og er ansvarlig for at bestyrelsens beslutninger føres ud i livet.
• Sekretariatsfunktionen er placeret ved Nordsøen Forskerpark.
• Faglig betjening ydes af Innovative Fisheries Management (del af Aalborg Universitet) samt Maritimt Vækstcenter (del af Teknologisk Institut).

Nordjysk Fiskerikommune Netværk vil overordnet arbejde for


 

• At styrke rammevilkår for fiskeri, akvakultur og følgeindustri.
• At fastholde og medvirke til udviklingen af eksisterende virksomheder indenfor fiskeri, akvakultur og følgeindustri, samt at tiltrække nye aktiviteter på områderne.

Etableringen af Netværket udtrykker øget politisk fokus på erhvervets store betydning for de 6 kommuner og regionen som helhed. Erhvervsområdet er meget vigtigt i forhold til:
• Beskæftigelse, bosætning og skattegrundlag i kommunerne.
• Andre erhverv der nyder godt af fiskerierhvervet – særligt turismeerhvervet /oplevelsesøkonomien, som også er meget vigtig for kommunerne.
• Kommunernes og lokalsamfundenes identitet, herunder den særlige kystfiskerkultur.

>Hvad kendetegner fiskerierhvervet i hver af de 6 kommuner?


• Hjørring, Frederikshavn og Thisted Kommuner har blandt andet de store fiskerihavne i Hirtshals, Skagen og Hanstholm, som har afgørende betydning for landingsværdierne.
• Jammerbugt Kommune har blandt andet Danmarks største strandlandingsplads ved Thorup Strand. De øvrige kommuner har også strandlandingspladser og/eller mindre havne af stor betydning for kystfiskeriet og ikke mindst turismen.
• Læsø Kommune er beskæftigelsesmæssigt meget afhængig af fiskeri og akvakultur. Særligt fangsten af jomfruhummer er vigtig.
• Morsø Kommune er fremtrædende indenfor fangst, opdræt og forarbejdning af skaldyr. Flere af de øvrige kommuner har også akvakulturaktiviteter, og alle 6 kommuner har en interesse i en fremtidig udvikling på området. 

Netværket vil arbejde med følgende indsatsområder


• En løbende dialog med erhvervet, vidensinstitutioner og politiske aktører skal sikre, at netværket er opdateret om erhvervets særlige problemstillinger og behov.
• En tværkommunal vidensudveksling skal sikre, at netværks-kommunerne lærer af hinandens ”best practice” indenfor erhvervsservice, planlægning og sagsbehandling i relation til fiskeri og akvakultur.
• Et politisk samarbejde om særlige initiativer og ansøgninger til højere politisk og administrativt niveau (både regionalt og ikke mindst nationalt).
• En understøttelse af konkrete erhvervsmæssige udviklingsprojekter, herunder koordinering med andre organisationer og netværk.
• Et løbende samspil med Fiskeri-LAG Nord skal sikre synergi-effekter i LAG’ens og Netværkets indsatser.