DanWEC

Danish Wave Energy Center (DanWEC) blev etableret i foråret 2009 i Hanstholm, og fonden bag har fokus på udvikling og test af bølgeenergianlæg.

Formål 

DanWEC har til formål at støtte udnyttelsen af bølgeenergi i Danmark, herunder udvikle, eje, udleje og drive faciliteter til test, demonstration og vidensopsamling.

I praksis gøres det ved at etablere et testcenter, som fuldt udbygget komme til at indeholde et afmærket testområde, forankringsmuligheder, landkabel, bølgemålere samt dataopsamlingsudstyr. Sideløbende arbejder DanWEC på at etablere et kompetent forsknings- og videnmiljø i Hanstholm. Her spiller samarbejdet med Aalborg Universitet en afgørende rolle, og ambitionen er at skabe et testcenter og et miljø med den synergi, der er kendt fra andre forretningsområder, f.eks. Medicon Valley og Silicon Valley

Baggrund for stiftelse af fonden

Der er et stort og uudfyldt potentiale i bølgeenergi, og helt særlige forudsætninger i Region Nordjylland for at udnytte disse potentialer og udløse store erhvervsmæssige gevinster. Der er store energi- og klimamæssige gevinster ved udnyttelse af bølgeenergi. Hanstholm er det bedst egnede sted i Danmark for bølgeenergi, og de første privatejede anlæg på åbent hav er da også etableret her.

Det var baggrunden for, at DanWEC fonden stiftedes 27. maj 2010 af Hanstholm Havn, Hanstholm Havneforum og Thisted Kommune. Fonden har til formål at støtte udnyttelsen af bølgeenergi i Danmark, herunder gennem at udvikle, eje, udleje og drive faciliteter til test, demonstration og vidensopsamling.

 

Du kan læse meget mere og følge med i udviklingen af DanWEC på følgende link: www.danwec.com

 

 

Opdateret 23-10-2014