Tilslutning til offentlig kloak

Aktuelle offentliggørelser

Offentliggørelse den 18. oktober 2022 - Klagefrist den 15. november 2022

Tilladelse til udledning af spildevand fra fedtudskiller til det offentlige kloaksystem på Høgevej 3, 7700 Thisted

Thisted Kommune har MFFJ ApS tilladelse til at udlede spildevand fra slagteri på Høgevej 3, 7700 Thisted, til Thisted Vands kloaksystem. I tilladelsen er der stillet vilkår til de væsentligste miljøforhold i forhold til spildevand, herunder egenkontrol. Der er mulighed for aktindsigt i sagen. Tilladelse og klagevejledningen kan ses her

Tilslutningstilladelsen kan også ses i Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf.: 99 17 22 21 eller e-mail: miljo@thisted.dk.

Offentliggørelse den 4. april 2022 - klagefrist den 2. maj 2022

Tilladelse til udledning af spildevand fra Go’ons salgstankanlæg på Ørhagevej 64, Klitmøller, 7700 Thisted.

Thisted Kommune har givet Go´on tilladelse til at udlede spildevand fra salgstankanlæg på Ørhagevej 64, Klitmøller, 7700 Thisted, til Thisted Vands kloaksystem. I tilladelsen er der stillet vilkår til de væsentligste miljøforhold i forhold til spildevand, herunder egenkontrol. Der er mulighed for aktindsigt i sagen. Klagevejledning kan ses her.

Tilslutningstilladelsen kan også ses i Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9, 7760 Hurup. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf. 99 17 22 21 eller e-mail: miljo@thisted.dk.

Offentliggørelse den 18. oktober 2021 - klagefrist den 16. november 2021

Tilladelse til udledning af spildevand fra bryggeri til Thisted Vands kloaksystem - Thisted Bryghus, bryggerivej 10, 7700 Thisted

Thisted Kommune har givet Thisted Bryghus tilladelse til at udlede spildevand fra bryggeri på Bryggerivej 10, 7700 Thisted til Thisted Vands kloaksystem. I tilladelsen er der stillet vilkår til de væsentligste miljøforhold i forhold til spildevand, herunder egenkontrol. Der er mulighed for aktindsigt i sagen. Klagevejledning kan ses her.

Tilslutningstilladelsen kan også ses i Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9 i Hurup. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf.: 9917 2221 eller e-mail: miljo@thisted.dk.

Offentliggørelse den 12. august 2021 - klagefrist den 9. september 2021

Tilladelse til udledning af spildevand fra værktøjsvasker til Thisted Vands kloaksystem - Idealcombi A/S, Nørre Alle 51, 7760 Hurup Thy

Thisted Kommune har givet Idealcombi A/S tilladelse til at udlede spildevand fra virksomhedens værktøjsvasker på Nørre Alle 51, 7760 Hurup Thy til Thisted Vands kloaksystem. I tilladelsen er der stillet vilkår til de væsentligste miljøforhold i forhold til spildevand, herunder egenkontrol. Der er mulighed for aktindsigt i sagen. Tilladelse og klagevejledning kan ses her.

Tilslutningstilladelsen kan også ses i Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9 i Hurup. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Maya Zepeda-Riis, tlf.: 9917 2247, e-mail: miljo@thisted.dk.

Offentliggørelse den 7. juni 2021 - klagefrist den 5. juli 2021.

Påbud om ændret vilkår for udledning af spildevand fra anodisering til Thisted Vands kloaksystem - Dansk Anodiserings Industri A/S, Falkevej 8, 7700 Thisted

Thisted Kommune har givet Dansk Anodiserings Industri A/S tilladelse til i ét år at udlede i alt 40 m3 brugt syre fra virksomhedens anodisering på Falkevej 8, 7700 Thisted til Thisted Vands kloaksystem. I påbuddet er stillet vilkår om højere grænseværdi for kobber og chrom. Der er mulighed for aktindsigt i sagen. Påbud med klagevejledning kan ses her.

Tilslutningstilladelsen kan også ses i Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9 i Hurup. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, tlf.: 99 17 22 35, e-mail: miljo@thisted.dk.  

Offentliggørelse den 12. maj 2021 - klagefrist den 9. juni 2021.

Tilladelse til udledning af spildevand fra fosfateringsanlæg til Thisted Vands kloaksystem - 3N Lakering A/S, Industrivej 35-45, 7700 Thisted

Thisted Kommune har givet 3N Lakering A/S tilladelse til at udlede spildevand fra virksomhedens fosfateringsanlæg på Industrivej 35-45, 7700 Thisted til Thisted Vands kloaksystem. I tilladelsen er der stillet vilkår til de væsentligste miljøforhold i forhold til spildevand, herunder egenkontrol. Der er mulighed for aktindsigt i sagen. Tilladelse og klagevejledning kan ses her.

Tilslutningstilladelsen kan også ses i Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9 i Hurup. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Maya Zepeda-Riis, tlf.: 9917 2247, e-mail: miljo@thisted.dk

Offentliggørelse den 29. januar 2021 - klagefrist den 26. februar 2021.

Tilladelse til udledning af spildevand fra sandfang og olieudskiller til Thisted Vands kloaksystem - Hurup Genbrugscenter, Slyngborgvej 9, 7760 Hurup Thy

Thisted Kommune har givet Hurup Genbrugscenter tilladelse til at udlede spildevand fra sandfang og olieudskiller fra genbrugspladsen på Slyngborgvej 9 til Thisted Vands kloaksystem. I tilladelsen er der stillet vilkår til de væsentligste miljøforhold i forhold til spildevand, herunder egenkontrol. Der er mulighed for aktindsigt i sagen. Tilladelse og klagevejledning kan ses her.

Tilslutningstilladelsen kan også ses i Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9 i Hurup. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Maya Zepeda-Riis, tlf.: 9917 2247, e-mail: miljo@thisted.dk.

Offentliggørelse den 2. juni 2020 - Klagefrist den 30. juni 2020.

Tilladelse til udledning af spildevand fra udendørs vaskeplads til kloakforsyningsnettet - Ideal Combi A/S, Nørre Allé 51, 7760 Hurup Thy.

Thisted Kommune har givet Ideal Combi A/S tilladelse til at udlede spildevand fra udendørs vaskeplads på Nørre Allé 51, 7760 Hurup Thy, til kloakforsyningsnettet. I tilladelsen er der stillet vilkår til de væsentligste miljøforhold i forhold til spildevand, herunder egenkontrol. Der er mulighed for aktindsigt i sagen. Tilladelse og klagevejledning kan ses her.

Tilslutningstilladelsen kan også ses i Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9 i Hurup. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Sofie Skafsgård Jeppesen, tlf.: 9917 2268, e-mail: ssj@thisted.dk.

Offentliggørelse den 13. maj 2020 - klagefrist den 10. juni 2020

Tilladelse til udledning af spildevand fra bilvaskeanlæg til kloakforsyningsnettet - Wash World ApS, Østerbakken 111, 7700 Thisted

Thisted Kommune har givet Wash World ApS tilladelse til at udlede spildevand fra bilvaskeanlæg på Østerbakken 111, 7700 Thisted, til kloakforsyningsnettet. I tilladelsen er der stillet vilkår til de væsentligste miljøforhold i forhold til spildevand, herunder egenkontrol. Der er mulighed for aktindsigt i sagen. Tilladelsen og klagevejledning kan ses her.

Tilslutningstilladelsen kan også ses i Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9 i Hurup. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Maya Zepeda-Riis, tlf.: 9917 2247, e-mail: miljo@thisted.dk.

Offentliggørelse den 13. maj 2020 - klagefrist den 10. juni 2020

Tilladelse til udledning af spildevand fra salgstankanlæg til kloakforsyningsnettet - Go'on Gruppen A/S, Østerbakken 111, 7700 Thisted

Thisted Kommune har givet Go'on Gruppen A/S tilladelse til at udlede spildevand fra salgstankanlæg på Østerbakken 111, 7700 Thisted, til kloakforsyningsnettet. I tilladelsen er der stillet vilkår til de væsentligste miljøforhold i forhold til spildevand, herunder egenkontrol. Der er mulighed for aktindsigt i sagen. Tilladelsen og klagevejledning kan ses her.

Tilslutningstilladelsen kan også ses i Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9 i Hurup. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Maya Zepeda-Riis, tlf.: 9917 2247, e-mail: miljo@thisted.dk.

Offentliggørelse den 23. april 2020 - klagefrist den 21. maj 2020:

Tilladelse til udledning af spildevand fra røggasrensning til kloakforsyningsnettet - I/S Kraftvarmeværk Thisted, Industrivej 9, 7700 Thisted

Thisted Kommune har givet I/S Kraftvarmeværk Thisted tilladelse til at udlede spildevand fra deres røggasrensning på Industrivej 9, 7700 Thisted, til kloakforsyningsnettet. I tilladelsen er der stillet vilkår til de væsentligste miljøforhold i forhold til spildevand, herunder egenkontrol. Der er mulighed for aktindsigt i sagen. Tilladelsen og klagevejledning kan ses her.

Tilslutningstilladelsen kan også ses i Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9 i Hurup. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Maya Zepeda-Riis, tlf.: 9917 2247, e-mail: miljo@thisted.dk.

Offentliggørelse den 23. marts 2020.

Tilladelse til afledning af spildevand til offentligt kloaksystem - Bredgade 165, 7760 Hurup Thy.

Thisted Kommune har givet Hurup Slagter ApS, tilladelse til at udledning af spildevand fra fedtudskiller på Bredgade 165, 7760 Hurup Thy. Spildevandet ledes til Thisted Vands kloaknet. I tilladelsen er der stillet vilkår til de væsentligste miljøforhold i forhold til spildevand, herunder egenkontrol. Der er mulighed for aktindsigt i sagen. Tilladelsen og klagevejledning kan ses her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Sofie Skafsgård Jeppesen, tlf.: 9917 2268, e-mail: miljo@thisted.dk

Offentliggørelse den 16. januar 2020.

Tilladelse til nedsivning af tagvand og overfladevand - Østerbakken 113, 7700 Thisted

Thisted Kommune har givet Agat Ejendomme A/S tilladelse til at nedsive tagvand fra ny bygning samt overfladevand fra befæstet areal i tilknytning til bygning. I tilladelsen er der stillet vilkår til de væsentligste miljøforhold i forhold til overfladevand, herunder bl.a. indretning og drift. Afgørelsen kan ikke påklages, men søgsmålsfristen er 6 måneder, dvs. 16.07.2020.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Sofie Skafsgård Jeppesen, tlf.: 9917 2268, e-mail: miljo@thisted.dk  

Offentliggørelse den 10. december 2019 - Klagefrist den 7. januar 2020. 

Tilladelse til afledning af spildevand til offentligt kloaksystem - Præstejorden 3, 7700 Thisted

Thisted Kommune har givet Thisted Kommune, Drift og Anlæg, tilladelse til at udlede spildevand fra 2 olieudskillere til offentlig kloak. I tilladelsen er der stillet vilkår til de væsentligste miljøforhold i forhold til spildevand, herunder bl.a. indretning og drift, samt egenkontrol. Der er mulighed for aktindsigt i sagen. Tilladelsen og klagevejledningen kan ses her

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Sofie Skafsgård Jeppesen e-mail: miljo@thisted.dk

Offentliggørelse den 25. september 2019 - klagefrist den 23. oktober 2019

Tilladelse til udledning af spildevand fra Thisted Varmeforsynings kondenserende scrubber - Thisted Varmeforsyning A.m.b.a., Flintborgvej 2, 7700 Thisted.

Thisted Kommune har givet Thisted Varmeforsyning tilladelse til at udlede spildevand fra deres halmfyrede hedtvandskedels kondencerende scrubber til kloak forsyningsnettet. I tilladelsen er der stillet vilkår til de væsentligste miljøforhold i forhold til spildevand, herunder bl.a. indretning og drift, samt egenkontrol. Der er mulighed for aktindsigt i sagen. Tilladelsen og klagevejledningen kan ses her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Mads Bech-Hansen på e-mail: mbha@thisted.dk

Offentliggørelse den 24. april 2019 - klagefrist den 22. maj 2019:

Tilladelse til afledning af spildevand til offentligt kloaknet - Annes Hus v/ Hawgus ApS, Ørhagevej 95, 7700 Thisted

Thisted Kommune har givet Annes Hus v/ Hawgus ApS tilladelse til udledning af spildevand fra fedtudskiller på Ørhagevej 95, 7700 Thisted. Spildevandet ledes til Thisted Vands kloaknet. I tilladelsen er der stillet vilkår til de væsentligste miljøforhold i forhold til spildevand, herunder egenkontrol. Der er mulighed for aktindsigt i sagen. Tilladelsen kan ses her. Klagevejledningen kan ses her.

Tilslutningstilladelsen kan også ses i Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9 i Hurup. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Sofie Skafsgård Jeppesen på tlf. 99 17 22 68, e-mail: teknisk@thisted.dk.

Offentliggørelse den 30. januar 2019 - klagefrist den 27. februar 2019:

Tilladelse til udledning af spildevand til kloak - OK A.m.b.a., Skyumvej 1A, 7700 Thisted

Thisted Kommune har givet OK A.m.b.a. tilladelse til udledning af spildevand fra bilvaskeanlæg på Skyumvej 1A, 7700 Thisted. Spildevandet ledes til Thisted Vands kloaknet. I tilladelsen er der stillet vilkår til de væsentligste miljøforhold i forhold til spildevand, herunder egenkontrol. Der er mulighed for aktindsigt i sagen. Tilladelsen kan ses her. Klagevejledningen kan ses her.

Tilslutningstilladelsen kan også ses i Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9 i Hurup. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Maya Zepeda-Riis på tlf. 99 17 22 52, e-mail: teknisk@thisted.dk.

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk
Lokal udvikling: lokal@thisted.dk

Telefontider:

Mandag - fredag 08.00 - 10.00
Torsdag  15.00 - 17.00