Tilladelse til vandindvinding

Offentliggørelse af tilladelse til indvinding af overfladevand

Offentliggørelse den 29. marts 2016. Klagefrist den 26. april 2016. 

Todbøl Dambrug, Mosevej 89, 7752 Snedsted. Indvinding af overfladevand til dambrugsdrift.

Tilladelsen kan ses her. Klagevejledning kan ses her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Jakob Almind Jørgensen, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 38.

 

Offentliggørelse af foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand

Offentliggørelse den 29. marts 2016. Klagefrist den 26. april 2016. 

Todbøl Dambrug, Mosevej 89, 7752 Snedsted. Foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand til dambrugsdrift. Tilladelsen er gyldig fra 29. marts 2016 til 1. april 2018.

Der er blandt andet blive stillet vilkår om pejlinger i nærliggende sø. Først når det er påvist, at boringen ikke har negativ virkning på grundvandsstanden i området, vil der blive givet en endelig indvindingstilladelse.

Tilladelsen kan ses her. Klagevejledning kan ses her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 22 35.