Landbrugsafgørelser

Aktuelle offentliggørelser


Offentliggjort den 2. juli 2020 - Klagefristen udløber den 30. juli 2020


Offentliggjort den 2. juli 2020 - Klagefristen udløber den 30. juli 2020


Offentliggjort den 25. juni 2020 - Klagefristen udløber den 23. juli 2020


Offentliggjort den 16. juni 2020 - Klagefristen udløber den 14. juli 2020


Offentliggjort den 16. juni 2020 - Klagefristen udløber den 14. juli 2020

Tilladelse til skift mellem dyretyper, Højbogårdsvej 5, 7755 Bedsted Thy

Offentliggjort den 16. juni 2020 - Klagefristen udløber den 14. juli 2020

Tilladelse til skift mellem dyretyper (ændret vægtinterval), Holmevej 77, 7700 Thisted

Offentliggjort den 16. juni 2020 - Klagefristen udløber den 14. juli 2020


Offentliggjort den 16. juni 2020 - Klagefristen udløber den 14. juli 2020


Offentliggjort den 16. juni 2020 - Klagefristen udløber den 14. juli 2020 

Foroffentlighed - miljøgodkendelser


Der er ingen godkendelser i foroffentlighed på nuværende tidspunkt.

Ifølge lov nr.1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug § 55, stk. 2, skal kommunen inddrage offentligheden, før der træffes afgørelse om godkendelse af etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug omfattet af § 12 i samme lov(ansøgninger indsendt før den 1. august 2017) og § 16 a i samme lov (ansøgninger efter den 1. august 2017).

I forbindelse med sagsbehandlingen vil virkninger på miljøet blive vurderet.

Du kan se ansøgningsmaterialet hos Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy.

Eventuelle spørgsmål, kommentarer og lignende til ovenstående udvidelser af husdyrbrug skal være kommunen i hænde indenfor aktuelle høringsfrister.

Udkast til og den endelige afgørelse om miljøgodkendelse vil blive annonceret på http://www.thisted.dk/miljogodkendelse. Når et udkast til afgørelsen foreligger, vil naboer og andre berørte, samt visse organisationer og foreninger, blive orienteret om udkastet. Du kan også anmode om at få tilsendt et udkast til miljøgodkendelse, når denne foreligger, anmodningen skal være kommunen i hænde indenfor aktuelle høringsfrister. På http://www.thisted.dk/Service/Abonnement.aspx kan du tilmelde dig kommunens nyhedsmails. 

 

Foroffentlighed – revurdering af miljøgodkendelser

Thisted Kommune agter at tage  nedenstående ejendommes miljøgodkendelser op til revurdering.

Adresse Postnr og by
   

Pt. ingen revurderinger i foroffentlighed.Ifølge lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, § 39, jf. §§ 40 skal offentligheden i forbindelse med revurderingen have lejlighed til at udtale sig om kommunens udkast til afgørelse.

Enhver har ret til at se og kommentere sagens akter. Du kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger, og har derefter ret til at kommentere udkast til afgørelse inden for en frist på 14 dage fra modtagelsen af udkastet.

Udkast til afgørelse tilsendes ved henvendelse til Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy.

 

Udkast til miljøgodkendelse


Sat i høring den 3. juni 2020 - Høringsfristen udløber den 3. juli 2020
Udkast til miljøtilladelse


På nuværende tidspunkt er der ingen miljøtilladelser i høring.
 

Nyhedsmails

http://www.thisted.dk/Service/Abonnement.aspx kan du tilmelde dig kommunens nyhedsmails.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Natur- og Miljøafdelingen på 9917 2221 eller på teknisk@thisted.dk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk