CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Miljøgodkendelser til industri

Aktuelle offentliggørelser

Offentliggørelse den 2. december 2020 - klagefrist den 30. december 2020:

Sundby-Thy Autoophug ApS, Stenbjergvej 71, 7752 Snedsted

Thisted Kommune har givet tillæg til miljøgodkendelse til oplag af skrotjern på en befæstet plads på Stenbjergvej 71, 7752 Snedsted. Der er stillet vilkår til de væsentligste miljøforhold. Der er mulighed for aktindsigt i sagen. Miljøgodkendelsen med klagevejledning kan ses her.

Miljøgodkendelsen kan også ses i Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9, 7760 Hurup. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Maya Zepeda-Riis på tlf.: 99 17 22 47 eller teknisk@thisted.dk. 

Offentliggørelse den 20. oktober 2020 - klagefrist den 17. november 2020:

Hurup Genbrugscenter, Slyngborgvej 9, 7760 Hurup Thy.

Thisted Kommune har givet miljøgodkendelse til etablering af en genbrugsplads på Slyngborgvej 9, 7760 Hurup Thy. Der er stillet vilkår til de væsentligste miljøforhold. Der er mulighed for aktindsigt i sagen. Miljøgodkendelsen med klagevejledning kan ses her.

Miljøgodkendelsen kan også ses i Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9, 7760 Hurup. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Maya Zepeda-Riis på tlf.: 99 17 22 47 eller teknisk@thisted.dk. 

Offentliggørelse den 20. august 2020 - klagefrist den 17. september 2020:

Bedding Vest Vilsund, Gl. Færgevej 24, 7700 Thisted

Thisted Kommune har givet miljøgodkendelse til etablering og anvendelse af en bedding på Gl. Færgevej 24, 7700 Thisted. Der er stillet vilkår til de væsentligste miljøforhold. Der er mulighed for aktindsigt i sagen. Miljøgodkendelsen kan ses her. Klagevejledningen kan ses her.

Miljøgodkendelse kan også ses i Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9, 7760 Hurup. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Esther Sørensen Boll på tlf.: 99 17 22 31 eller teknisk@thisted.dk.

Offentliggørelse den 3. juli 2020 - klagefrist den 31. juli 2020:

Sundby-Thy Autoophug ApS, Stenbjergvej 71, 7752 Snedsted

Thisted Kommune har givet miljøgodkendelse til genanvendelse af slagge og aske til terrænregulering under en befæstet plads på Stenbjergvej 71, 7752 Snedsted. Der er stillet vilkår til de væsentligste miljøforhold. Der er mulighed for aktindsigt i sagen. Miljøgodkendelsen kan ses her. Klagevejledning kan ses her.

Miljøgodkendelsen kan også ses i Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9, 7760 Hurup. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Maya Zepeda-Riis på tlf.: 99 17 22 47 eller teknisk@thisted.dk.

Offentliggørelse den 25. maj 2020 - Klagefrist den 22. juni 2020:

Finn Jensen, Oddesundvej 220, 7752 Snedsted

Thisted Kommune har givet miljøgodkendelse til genanvendelse af aske og slagge til terrænregulering under kyllingestalde på Oddesundvej 220, 7752 Snedsted. Der er stillet vilkår til de væsentligste miljøforhold. Der er mulighed for aktindsigt i sagen. Miljøgodkendelse kan ses her. Klagevejledning kan ses her.

Miljøgodkendelsen kan også ses i Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9, 7760 Hurup. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Esther Boll på tlf.: 99 17 22 31 eller teknisk@thisted.dk.

Offentliggørelse den 13. december 2019 - klagefrist 10. januar 2020:

Royal Danish Fish A/S, Nordre Strandvej 60 - 62, 7730 Hanstholm

Thisted Kommune har givet miljøgodkendelse til oppumpning af saltvand fra eksisterende saltvandsdræn på Nordre Strandvej 62, 7730 Hanstholm. Der er stillet vilkår til de væsentligste miljøforhold. Der er mulighed for aktindsigt i sagen. Miljøgodkendelsen kan ses her. Klagevejledning kan ses her.

Miljøgodkendelsen kan også ses i Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9, 7760 Hurup. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding på tlf. 99 17 22 35 eller teknisk@thisted.dk.

Offentliggørelse den 30. oktober 2019 - klagefrist den 27. november 2019:

Sundby-Thy Autoophug, Stenbjergvej 71, 7752 Snedsted

Thisted Kommune har givet miljøgodkendelse til oplag af affaldsforbrændingsslagge til terrænregulering i eksisterende hal hos Sundby-Thy Autoophug, Stenbjergvej 71, 7752 Snedsted. Der er stillet vilkår til de væsentligste miljøforhold. Der er mulighed for aktindsigt i sagen. Miljøgodkendelsen kan ses her. Klagevejledning kan ses her.

Miljøgodkendelsen kan også ses i Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9, 7760 Hurup. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ellen Stærk Nicolajsen på tlf. 99 17 22 28 eller teknisk@thisted.dk. 

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk