Byggetilladelse for erhvervsdrivende

Går du med ideen om at bygge, men mangler viden om at søge byggetilladelse?
Søg viden nedenfor.

Forhåndsdialog

Går du med byggeplaner i form af nybyggeri, tilbygning, ombygning, ændret anvendelse eller nedrivning skal du i de fleste tilfælde søge en byggetilladelse.

Der er mange love, ca. 25, som kan være med til at regulere dit byggeri. Byggeloven, Planloven og Naturbeskyttelsesloven kan være nogle af de love, som stiller krav til dit byggeprojekt.

Vores intention er at hjælpe dig tidlig i byggeprocessen, hvor vi kan guide dig i, hvilke love og regler der gælder i dit område.

Derfor opfordrer vi til, at du benytter vores tilbud om forhåndsdialog tidligt i dit projekt, så vi ved modtagelsen af din ansøgning hurtig kan give en tilladelse.

Ønsker du at starte dit byggeprojekt med en forhåndsdialog, så send os gerne en mail med skitser og kontaktoplysninger til byggesag@thisted.dk
Alternativ ring til os på telefonnummer 99 17 21 44.


Søg om bygge- og nedrivningstilladelse

Det er lovpligtig at søge digitalt via hjemmesiden Byg & Miljø. Her bliver du stepvis guidet igennem ansøgningsprocessen.
Herunder kan du se en video, som på to minutter forklarer, hvad Byg & Miljø er, og hvordan du skal bruge systemet.

 

 

Sammen med ansøgningen skal du indsende beskrivelser, der beskriver byggeprojektets omfang. Derudover skal du også indsende tegningsmateriale (situationsplan, plan-, facade- og snittegninger). Tegningerne skal være målfaste og indeholde de nødvendige mål som længde-, bredde- og højdemål samt mål for afstand til skel.

Start dit byggeprojekt i Byg og Miljø.


Gratis byggesagsbehandling

Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune har, med virkning fra 1. september 2014, valgt at afskaffe gebyret for byggesagsbehandling.


Sagsbehandlingstid

Thisted Kommune har i øjeblikket en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på tre uger, fra det tidspunkt hvor sagen er fuldt oplyst med fyldestgørende materiale.

Sagsbehandlingstiden vil være længere, hvis det kræver andre myndigheders godkendelser, høringer og dispensationer.


BBR

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register med data om samtlige landets bygninger og boliger. Registret opdateres løbende af kommunerne, især via byggesagsbehandlinger.

Det er meget vigtigt, at alle BBR-forhold oplyses ved en byggeansøgning. Forholdene i BBR dækker bl.a. opførelsesår, areal, beliggenhed, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, køkkenforhold, ydervægs- og tagdækningsmaterialer, årlig leje, etc. Ifølge BBR-loven har alle ejere af fast ejendom pligt til at oplyse de faktiske og fysiske forhold på ens ejendom - altså også forhold, der eventuelt ikke er godkendte.

Har du rettelser til din BBR, skal vi have oplysningerne skriftligt. Du skal maile dine rettelser til bbrkontoret@thisted.dk
Alternativt kan du skrive dine rettelser på din BBR-meddelelse, med dato og underskrift, og sende den med posten.
Du skal være opmærksom på, at nogle rettelser kræver en lovliggørelse fx tilbygninger, nedrivninger eller udnyttelse af tagetage. Disse forhold vil blive sagsbehandlet af en byggesagsbehandler.

Via den ”Offentlige Informations Server” (OIS) kan din BBR-meddelelse downloades og printes gratis. Download din BBR-meddelelse her.
Som ejer får du tilsendt en ny BBR-meddelelse ved køb af ejendom, afslutning af en byggesag, og hvis du har kontaktet kommunen for at få tilrettet forhold i BBR. Ved yderligere spørgsmål kan du kontakte BBR-kontoret på telefonnummer 99 17 21 50 eller på 99 17 21 52.

Erhvervsejendomme
Frem til oktober 2018 sender SKAT breve til ejere og administratorer af erhvervsejendomme i hele landet. Det sker for at indsamle nye og mere detaljerede oplysninger om erhvervsejendomme til BBR. Læs mere om registrering af erhvervsejendomme her.

Du kan se yderligere informationer om BBR her.


Visioner og mål for byggesagsbehandling i Thisted Kommune

Her kan du læse om visioner og mål for byggesagsbehandlingen i kommunen.


P-Fond

Afgift for parkeringspladser er pr. 1. januar 2018 fastsat til 27.000,00 kr. pr. p-plads.

Læs nærmere om P-Fond regulativet her.


Nyttige links

Læs regler for opførelse af byggeri i Bygningsreglementet her.

Læs lovtekster om Byggeloven, Planloven, Miljøloven, Vejloven etc. her.

Læs om lokalplaner her.

Læs om servitutter og deklarationer her.
Vær opmærksom på at disse oplysninger bedes indsendt sammen med din byggeansøgning.

Find materiale fra tidligere byggesager på Weblageret her.
Det kan forekomme, at der ikke findes materiale til enkelte ejendomme.

Find kort-relaterede informationer på kommunens digitale kort her (fx matrikelkort, digitale luftfotos, plan-data m.v.).
Bemærk at de digitale kort kun er vejledende, og at det er dig der har ansvaret for, at alle fremsendte oplysninger er korrekte.

Læs mere om PCB her.

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk