CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Sådan bliver du leverandør

Thisted Kommune har et leverandørregister, hvori vi finder lokale leverandører til opgaver under udbudsgrænserne. Vi har desuden en strategi for indkøb og udbud.

Skriv dig på leverandørlisten

Thisted Kommune har en liste over mulige leverandører. Formålet med leverandørlisten er, at have en liste over virksomheder, som vi kan indhente tilbud fra, når der skal indkøbes varer eller ydelser under tærskelværdierne. 

For at skrive dig op skal du blot følge linket i den orange selvbetjeningsmenu øverst oppe til højre.

Oplever du problemer med din registrering på leverandørlisten, kontakt da Julie Østby-Svanholm på telefon 71993672 eller 25942592. Det er også muligt at skrive en mail til Julie på julie@processio.dk.

Det er også muligt at se en leverandøroprettelse i videoen her.
 

Udbud og indkøb


Læs Thisted Kommunes strategi for indkøb og udbud.

vores abonnementsside kan du tilmelde dig en abonnementsservice. Vælg for eksempel emnet ”Udbud” og derefter fremover få tilsendt en e-mail, hver eneste gang der bliver annonceret nye udbud på www.thisted.dk. Du har selvfølgelig også mulighed for at finde alle kommunens udbud.

Se udbud fra Thisted Kommune

Hvordan vælger Thisted Kommune leverandører?

Hvert år indkøber Thisted Kommune for cirka 800 millioner kr. Det er derfor vigtigt for kommunen, at der indgås indkøbsaftaler, hvor priserne er konkurrencedygtige, og hvor kommunen overholder lovgivningen.

I Thisted Kommune vælger vi leverandørerne ud fra de kriterier, som opstilles ved hvert enkelt udbud. Vi handler gerne med det lokale erhvervsliv, selvfølgelig under forudsætning af, at de lokale virksomheder giver de bedste og mest konkurrencedygtige tilbud på de vilkår der er beskrevet i udbudsmaterialet.

Udbudsreglerne som danner baggrund for et konkret udbud består af Udbudsdirektivet og Tilbudsloven samt EU-Traktatens grundlæggende principper. Alt dette kan du læse mere om i vores udbudsguide.

Kontaktinfo

Center for Digitalisering og Borgerservice

Borgerservice:
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17

IT og Digitalisering
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 20 00
IT@thisted.dk

Send sikker post


Åbningstider:

Borgerservice   
Mandag 
 - onsdag
 10.00 - 14.30
Torsdag  10.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00
 
IT og Digitalisering
 
Mandag - onsdag   08.00 - 15.00
Torsdag   08.00 - 17.00
Fredag  08.00 - 14.00