Taxitilladelse

For at køre taxi i Thisted Kommune, er der forskellige betingelser du skal opfylde. Du kan i det nedenstående blandt andet læse om ledige taxi-tilladelser samt lovgivningen på området.

Generel information om taxi tilladelser

Teknisk forvaltning administrerer taxilovgivningen herunder udstedelse af tilladelser og fastsættelse af maksimaltakster.

Thisted Kommune har pt. 21 aktive tilladelser som fortrinsvis skal betjene Thisted by. Det er et krav, at disse er tilsluttet Thisted Taxiers bestillingskontor.

Derudover har Thisted Kommune 12 tilladelser, der kører som landtaxi og betjener et nærmere geografisk bestemt område. Disse tilladelser er fordelt på 3 vognmænd.
Ledige tilladelser opslås i dagspressen og på Thisted Kommunes hjemmeside www.thisted.dk.

For yderligere information om taxilovgivningen klik her.

For information om takster vedrørende taxikørsel i Thisted kommune klik her.

Fastsættelse af takster sker efter forudgående ansøgning fra taxierhvervet. Takster fastsættes af miljø- og teknik udvalget efter indstilling fra kommunesamarbejdet mellem Thisted og Morsø.

Udstedelse af førerkort samt påtegning af toldattester varetages af Borgerservice.
Yderligere information om førerkort.

Læs Thisted Kommunes taxiregulativ her

Ledige taxitilladelser


Thisted Kommune har p.t. ingen ledige tilladelser til taxikørsel.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Tina Thomsen, Teknisk Forvaltning, tlf. 99171717.

Kontaktinfo

Drift- og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk