24-7 ordning for erhvervSådan kommer du ind på genbrugscentrene i Thisted og Hanstholm udenfor bemandet åbningstid

  1. Tilmeld dig ordningen med Nem-ID. Brug Selvbetjeningsløsningen i højre side af skærmen.
  2. Når du holder i din bil udenfor porten, vil din nummerplade blive scannet.
  3. Derefter åbner porten i 20 sekunder, så du kan køre ind.
    Vær opmærksom på, at kun du passerer porten. Du må ikke lukke andre ind.
  4. HUSK at sende en SMS på normal vis, som betaling for erhvervs besøg på genbrugscentrene. Læs mere her: Betaling for erhvervs adgang på genbrugscentrene

Regler for aflevering af affald

Ordensreglerne for brug af kommunens genbrugscentre skal også overholdes i den ubemandede åbningstid.
I den ubemandede åbningstid kan du ikke aflevere farligt affald og eternit-tagplader.
De sædvanlige komprimatorer vil - af hensyn til din sikkerhed - være slukkede. Der vil i stedet være opsat almindelige containere til formålet.
De containere, som kan benyttes i den ubemandede åbningstid, er alle markeret med gule klistermærker med skriften "24-7" enten på containeren eller på skiltet ved containeren.
Du skal holde firmakøretøjets nummerplade ren for sne og lignende, så scanneren kan aflæse nummerpladen.

Affald fra private eller affald fra erhverv

Hvis du besøger genbrugscentret i Genbrug Thy 24-7-ordningen som privat person (i en personbil), vil dit affald blive betragtet som privat affald.
Hvis du besøger genbrugscentret i Genbrug Thy 24-7-ordningen som erhverv (i en erhvervsbil), vil dit affald blive betragtet som erhvervsaffald, og reglerne for erhvervs adgang skal følges.

Videoovervågning

Genbrugscentrene i Thisted og Hanstholm er videoovervågede hele døgnet.
Videooptagelserne vil blive benyttet til dokumentation for evt. overtrædelse af ordensreglerne.

Når den bemandede åbningstid ophører

Ved den bemandede åbningstids ophør skal alle brugere forlade genbrugscentret. Hvis du ønsker at få adgang til genbrugscentret i den ubemandede åbningstid, skal du køre til indgangsporten for Genbrug Thy 24-7 og følge den normale procedure for at få adgang i den ubemandede åbningstid.

Hvem kan bruge Genbrug Thy 24-7-ordningen?

Alle, som har tilmeldt sig ordningen og som har en bil (max. 3.500 kg), kan benytte ordningen.
De, som ikke har mulighed for at benytte ordningen, må vi henvise til at benytte genbrugscentret i den bemandede åbningstid.

Vær opmærksom på, at du skal huske af afmelde dit køretøj i 24-7 ordningen, hvis du afhænder køretøjet.

Strafgebyr, karantæne og udelukkelse

Hvis det konstateres, at ordensreglerne om sortering af affald m.v. ikke overholdes, vil Affaldssektionen tage kontakt til de virksomheder, hvis medarbejdere ikke har fulgt reglerne. Første henvendelse skal betragtes som et råd og en advarsel. Ved gentagne fejlsorteringer og manglende overholdelse af ordensreglerne vil Affaldssektionen opkræve et strafgebyr samtidig med, at alle firmaets biler får karantæne i min. 3 måneder. Ved større misbrug af ordningen vil en udelukkelse kunne komme på tale.

Kontaktinfo

Affald og Ejendomme
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon 99 17 21 57
E-mail: teknisk@thisted.dk