Erhvervsaffald

Affaldsbekendtgørelsen

Ifølge den gældende affaldsbekendtgørelse skal kommunerne stille genbrugscentrene til rådighed - mod betaling - for de erhverv, som måtte ønske at benytte dem.


Generelt

Affaldsbekendtgørelsen har næsten betydning for alle erhvervsvirksomheder, men især affaldstransportører og -indsamlere bør være opmærksomme på reglerne.

Miljøstyrelsens hjemmeside kan du orientere dig om reglerne i og fortolkningerne af Affaldsbekendtgørelsen.

Af bekendtgørelsen fremgår bl.a.: 

  • Erhverv har adgang til at komme med affald på kommunens genbrugscentre på visse betingelser. Adgangen er dog begrænset til køretøjer op til 3500 kg + trailer. Køretøjer over 3500 kg. har ikke adgang til genbrugscentrene. Bemærk, at reglerne for aflevering af affald på genbrugscentrene skal overholdes. Her kan du se: Reglerne for brug af kommunens genbrugscentre.

  • Erhvervs adgang til at komme med affald på genbrugscentrene i mængde svarende til en husholdning. Der må dog kun afleveres max. 200 kg. farligt affald pr. år. Genbrugscentrene er forpligtet til at udlevere kvittering for modtagelsen af det farlige affald. Farligt affald, som er omfattet af producentansvarsordningen dvs. batterier, kølemøbler og WEEE-affald, er IKKE omfattet af de 200 kg.
  • Det er ikke tilladt at aflevere affald i uigennemsigtige sække (f.eks. sorte sække) på genbrugscentrene. Alle sække skal være klare plastsække. Klare plastsække kan købes ved de fleste dagligvareforretninger.

Thisted Kommune har en ordning for erhvervs adgang til kommunens genbrugscentre. Via dette link kan du orientere dig om, hvordan du tilmelder dig ordningen, og hvad det koster.


Affaldsregulativ for Erhverv

Thisted Kommune har vedtaget et Affaldsregulativ for erhverv, som regulerer området.

Læs kommunens affaldsregulativer.

Du kan også læse mere om dagrenovation