Tilladelse til opsætning af Nabohjælp skilte


Der skal søges om tilladelse til opsætning af Nabohjælpskilte hos Drifts-og anlægsafdelingen. vejadministration.

Tilladelse til skiltning om nabohjælp kan gives på følgende betingelser:

  • Placering af skiltene aftales med Thisted Kommune.
  • Grundejerforeningen afholder alle omkostninger ved anskaffelse, opsætning og vedligeholdelse af skiltene.
  • Skiltene skal monteres på egne stander eller vejnavneskilte.
  • Montering på gadelamper og færdselstavler er ikke tilladt.
  • Vær opmærksom på kabler i jorden.
  • Thisted kommune har ret til, at fjerne skilte som vurderes til, at udgøre en trafiksikkerhedsmæssig risiko, som er i stykker eller opsat andre steder end aftalt.
  • Tilladelsen kan opsiges med 3 mdr. varsel

Der kræves ikke tilladelse til opsætning af nabohjælpskilte, såfremt de opsættes på privat grund og på private fællesveje i landzone.