I byzoner og sommerhusområder

På denne side kan du læse om private fællesveje i byzonerne og i sommerhusområderne

Ved private fællesveje forstås de veje, gader, broer og pladser, der uden at være offentlige tjener som færdselsareal for anden ejendom end den ejendom, hvorpå vejen er beliggende, når ejendommene er i særlig eje.

Private fællesveje byzone/sommerhusområder - pjece

Kontaktinfo

Drift- og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk