I landzoner

Her kan du læse om vejsyn og vedligeholdelse vedrørende private veje i landzoner

Ved private fællesveje forstås de veje, gader, broer og pladser, der uden at være offentlige tjener som færdselsareal for anden ejendom end den ejendom, hvorpå vejen er beliggende, når ejendommene er i særlig eje.

Private fællesveje i landzone- pjece

Kontaktinfo

Drift- og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk