Betaling

På baggrund af Bekendtgørelse om betaling af gebyrer efter lov om private fællesveje, Bek.nr. 124 af 08-02-2013 har kommunalbestyrelsen i Thisted kommune besluttet at der oprkræves et gebyr på kr. 1000,- til sagsbehandling.

Der opkræves et gebyr på 1.000 kr. til sagsbehandling ved sagsbehandling af, 

  • Ansøgning om nedlæggelse af private fællesveje på landet.
  • Anmodning om fordeling af udgifter til anlæg af en privat fællesvej i by og bymæssigt område.
  • Ansøgning om forandringer og færdselsreguleringer på private fællesveje i byer og bymæssige områder.
  • Ansøgning om anden brug af vejareal.

Besluttet på byrådet den 28-05-2013