CORONA >>>

Restriktioner forlænges til 7. februar-

Salg af kort og digital kortdata

Her kan du se Thisted Kommunes priser på kortdata og kort.

Som følge af Regeringen og KL`s aftale om grunddataprogrammet, er geodata såsom de tekniske grundkort (FOT-kort), matrikelkort, højdekort, samt adressedata m.m. fritkøbt pr. 1. januar 2013. Det vil sige at disse typer data stilles frit til rådighed for alle.

Frie data leveres fremover via Geodatastyrelsen.

Betalingsvedtægt for konsulentydelser fra Team Data

Papirkort (print/plot)
 A4 (210 x 297 mm)

12,50 kr.

 A3 (297 x 420 mm)

20,00 kr.

 kr. A2 (420 x 594 mm)

30,00 kr.

 A1 (594 x 841 mm)

50,00 kr.

 A0 (841 x 1189 mm)

100,00 kr.

Konsulenthonorarer, materialeforbrug mm. pr. time 

552,00 kr.

 Porto/forsendelse i rør

75,00 kr.

Kortene leveres i euref89/UTM32 og DVR90. For yderligere informationer kan du kontakte Thisted kommune, Team Data på jbj@thisted.dk

Ansvar:
Brugerne opfordes til i fornødent omfang at gøre sig bekendt med opbygning og ajourføringstilstand af de købte kort/kortdata, samt at kontrollere disse.

Såfremt der konstateres fejl i kortdatabasen skal dette meddeles kommunen. Afhjælpning vil blive søgt foretaget hurtigst muligt.

Brugerne har ved fejl i databasen alene krav på afhjælpning af fejlen og kan ikke gøre krav gældende, herunder heller ikke økonomiske tab.

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk