CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Vestkysten viser vejen

Realdania har bevilget 500.000 kr. til at støtte et turismeprojekt, der skal lægge sporet for kommunens fremtidige turisme indsats. Thisted Kommune afsætter selv 500.000 kr. til projektet, der specielt kommer til at fokusere på Klitmøller og Nr. Vorupør.

Vesterhavet ved solnedgang

Støtten er en del af ’Vestkysten viser Vejen’ hvor Realdania vil være med til at styrke flere af de centrale kystbyer og attraktioner langs den 550 kilometer lange kyststrækning, som skal gøre Vestkysten til én af Nordeuropas mest eftertragtede kystdestinationer. Indsatsen kommer i forlængelse af Udviklingsplan for Vestkysten, som blev lanceret i sommeren 2018 af 11 kommuner, tre regioner, Dansk Kyst- og Naturturisme samt Realdania.

Vestkysten har unikke fordele og aktiver, der kan bruges som løftestang for ny udvikling, fx en enestående natur, hyggelige kystbyer og autentiske fiskerlejer. En lokalt forankret turisme kan være vejen til nye stedbundne jobs og udvikling af relaterede erhverv.

Læs mere om projektet hos RealDania.dk

Q & A ift. udbudsprocessen for ovenstående
 
Q: Under ”4.3 Forventninger til tilbudsmaterialet” fremgår det at referencer skal være gennemført inden for de seneste tre år. Under ”5.1 Evalueringsmodel” fremgår det at relevante referencer fra de seneste 3-5 år kan angives. Spørgsmålet er derfor om referencerne må være 3 eller 5 år gamle.
 
A: Referencerne skal være maksimum 5 år gamle. Så referencerne må gerne være både 3 år og 5 år gamle.
 
Q: Evalueringsmodelen vedrørende pris er under ”5.1 Evalueringsmodel” beskrevet en lineær pointmodel, hvor laveste pris gives maksimumpoint (8) og minimumspoint (0) til laveste pris plus 50 %. Indebærer det også, at der kan gives negative point?
 
A: Der afgives ikke negative point som udgangspunkt.
 
Q: Forventes det at den vedlagte kontrakt skal forudfyldes og indgå i tilbudsmaterialet, eller er den kun tænkt som information?
 
A: Kontrakten skal IKKE forudfyldes. Dette sker først i tilfælde af kontraktindgåelse med den vindende tilbudsgiver. Kontrakten er en del af udbudsmaterialet og er sendt med, således at tilbudsgiveren nøjagtigt ved hvad der skrives under på ved kontraktindgåelsen. Dette sikrer også, at den vindende tilbudsgiver ikke efterfølgende vil blive præsenteret for en kontrakt med et andet indhold, end hvad der fremgår af selve udbudsmaterialet.
  
Q: I den vedlagte aftales § 11 henvises der til en projektansvarsforsikring. I § 12 henvises der til ansvarsforsikring og erhvervsansvarsforsikring. Kunden bedes oplyse, om det er en projektansvarsforsikring, der skal udtages. Hvis det er tilfældes, bedes kunde bekræfte, at kunden afholder udgifterne til projektansvarsforsikringen. Hvis der ikke skal udtages en projektansvarsforsikring, anmodes kunden om at præcisere, at rådgivers ansvar begrænses til 2,5 mio. kr., jf. ABR forenklet § 38, sti. 4.
 
A: Her er jeg lige på bar bund, så det må være op til Jer at beslutte, hvad der foretrækkes. Hvis projektansvarsforsikringen foretrækkes, vil Kunden (her Kommunen) ikke afholde udgifterne til projektansvarsforsikringen. Det må være Ordregiver uvedkommende.
 
Q: I aftalens § 4, stk. 4 henvises til forsikringspolicen. Kunden bedes bekræfte, at fremlæggelse af forsikringscertifikat i overensstemmelse med aftalens § 12 er tilstrækkelig dokumentation. Det bemærkes, at rådgivers professionelle ansvarsforsikring er individuelt forhandlet, og at policen derfor ikke kan fremlægges, men det kan forsikringscertifikatet.
 
A: Det vil være tilstrækkeligt med forsikringscertifikatet som dokumentation. Dog forstår jeg ikke helt argumentationen for, hvorfor den professionelle ansvarsforsikring ikke kan fremvises?


Kontaktinfo

Erhverv
THY-Huset
Tilstedvej 73
7700 Thisted

Telefon: 99 17 17 00

E-mail: erhverv@thisted.dk