CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Thy på Forkant

Thisted Kommune er i samarbejde med Nationalpark Thy, lokale borgerrepræsentanter med støtte fra På Forkant ved, Erhvervs- og Vækstministeriet ved Erhvervsstyrelsen, KL og Realdania i færd med at udarbejde en ny strategiplan. Vi kalder strategien Thy på Forkant.


Strategiplanen skal bidrage til at prioritere og sætte retning. Den skal udmunde i en vision for Thy og et sæt konkrete retningslinjer for udvikling af de forskellige lokalområder. Du kan få mere information om arbejdet med strategiplanen her på siden. Siden opdateres i takt med, at arbejdet skrider frem.

Se mere her: Strategiplan Thy på Forkant