CORONA >>>

Restriktioner forlænges til 7. februar-

Lokalområdernes Udviklingsforum

Lokalområdernes Udviklingsforum (LUF) skal fungere som et forum, der repræsenterer et bredt udsnit af kommunens lokalområder.

Hvad er LUF?

Formålet med LUF er at understøtte Thisted Kommunes administration og politikere i at skabe rammerne for lokal udvikling og sætte fokus på, hvilken type projekter og tiltag der bør prioriteres i en given periode.

LUF består af 15 borgere. Det er et krav for, at stille op til LUF, at man er tilknyttet en borgerforening eller lignende udviklingsgruppe. Det vil sige, at medlemmerne skal repræsentere en gruppe.

Man sidder i LUF for en toårig periode, hvorefter der er valg til LUF igen. Det er muligt at genopstille.

Opgaverne i LUF er at deltage i prioriteringen af de midler, der er afsat til lokal udvikling. Opgaven vil konkret være:
 • At udvælge temaet for næstkommende ansøgningsrunde og indstille dette til politisk godkendelse i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.
 • At indstille og prioritere projekter til politisk godkendelse i Erhvervs, - Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget. LUF har derfor også en opgave i at opnå enighed om, hvilken type projekter der prioriteres i en given ansøgningsrunde.

Der afholdes som udgangspunkt tre årlige møder i LUF. På de første to møder prioriteres indkomne projekter. Herefter indstilles de til Erhvervs, - Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets godkendelse. Det tredje møde er afrapportering i forhold til projekter, der er sat i gang. Her udarbejdes også indstilling til Erhvervs, - Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget omkring, hvilke typer projekter der skal prioriteres i den kommende periode.

LUF får administrativ bistand af Thisted Kommune, i form af medarbejderen fra Én indgang, der vil fungere som gruppens sekretær.

Medlemmer i LUF

Den 29. januar 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune, at oprette Lokalområdernes Udviklingsforum (LUF), som vil bestå af 15 borgere, hvor opgaven blandt andet er at uddele 500.000 kr. årligt til lokal udvikling.

Der er tilkendegivelser fra 15 borgere, på tværs af Thisted Kommunes geografi, der ønsker at stille op til LUF. Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget godkendte 15. maj 2019 sammensætningen af LUF. LUF vil derfor ved bestå af følgende 15 borgere gældende indtil den 31. december 2020:

 • Flemming Worm Nielsen - Svankjær og omegns Beboerforening
 • Christian Liberg - Boddum-Ydby Borgerforening & Fjordbyernes Netværk
 • Lars Peter Christensen - Bedsted Borgerforening & Landsbygruppen Thy
 • Otto Lægaard - Landsbyklyngen Agger-Krik-Vestervig
 • Jens Otto Nystrup - LOKALRÅDET (Nors, Tved og Ø. Vandet)
 • Annette Yde - Ydby Håndværker- og Borgerforening
 • Inge Nielsen - Sundby og Omegns Håndværker- og Borgerforening
 • Jens Højbak - Vesløs Håndværker- og Borgerforening
 • Jørn Søndergaard Nielsen - Beboerforeningerne i Hunstrup og Østerild
 • Søren Bertelsen - Foreningen Hannik
 • David Gill - Sennels Borger- og Udviklingsforeningen
 • Maria Vangsgaard - Hanstholm Rådet
 • Jette Højberg - Krik & Omegns Beboerforening
 • Knud Schrieber - Kystbyernes Netværk
 • Steffen Borregaard Schultz - Hundborg Udviklingsråd

Ansøgning om midler til Lokal Udvikling

Det overordnede formål for puljen under Lokalområdernes Udviklingsforum er at understøtte byernes udvikling og medvirke til, at Thisted Kommunes byer er attraktive bosætningsbyer.

Puljen understøtter samtidigt de strømninger, der er sat i gang under Thy på Forkant og Kommuneplanen vedrørende de fire by-typer (den moderne købstad, de lokale centerbyer, fællesskabsbyerne og friluftsbyerne).

Hvem kan søge puljen?

For denne pulje gælder det, at kun foreninger, der beskæftiger sig med lokal udvikling kan ansøge om midler (ikke privatpersoner, virksomheder samt kommunale institutioner). Thisted Kommune kan ikke støtte kommercielle virksomheder.

Alle byer i Thisted Kommune kan søge om støtte fra denne pulje.

Der kan dog kun tildeles støtte til ét projekt pr. landsby pr. år. Hvis en landsby indgår i et samarbejdsprojekt med andre landsbyer, kan landsbyen dog godt tildeles støtte til mere end et projekt pr. år. Der skal dog være tale om projekter med forskelligt indhold.

Du kan læse mere om, hvordan du søger og hvilke tidsfrister der er, i "Vejledling til at søge støtte fra LUF (2020)". Du kan også hente ansøgningsskemaet i den orange kasse med selvbetjening. 

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00