KulTHYvator

KulTHYvator er et byfornyelsesprojekt, hvor tomme grunde forsynes med nytænkende kunstprojekter, hvor kunst, byrum, landskab og historie bindes sammen til nye steder - "rekreative platforme" - til glæde og brug for landsbybeboerne.

Vinder af "Årets kommunale ildsjæle"

Thisted Kommune har netop vundet prisen "Årets kommunale ildsjæle", som blev uddelt af Statens Kunstfond d. 2. december 2019.

Statens Kunstfond ønsker med prisen at hylde kommuner, der med politisk vilje, økonomisk prioritering og visionære medarbejdere yder en særlig indsats for at gøre kunst til en del af borgernes hverdag. Thisted Kommune var nomineret til denne pris for stærk borgerinddragelse. De øvrige nominerede var Vejle, Esbjerg og Helsingør.

Begrundelsen for at netop Thisted Kommune løber med sejren er blandt andet at "Projektet KulTHYvator er et enestående eksempel på, at opsøgende kunstnere, en lydhør kommune og engagerede borgere tilsammen kan skabe positiv udvikling i et lokalområde".

Se billeder fra alle KulTHYvator projekterne

KulTHYvators baggrund

Igennem en årrække har Thisted Kommune arbejdet med udvikling i kommunens landsbyer igennem områdefornyelse, som et af virkemidlerne til igangsætning af en positiv udvikling i kommunen.

Igennem byfornyelses indsatsen er der opnået mange gode resultater, særligt i kraft af det stærke lokale bidrag fra viljestærke og aktive borgere, som brænder for at skabe forandringer og udvikling i deres lokalområder.

KulTHYvator er et byfornyelsesprojekt, som opstod som et samarbejde mellem Thisted Kommune, klyngebyerne Snedsted, Sjørring og Hundborg og kunstner Thomas Wolsing i 2018. I 2019 er samarbejdet udvidet til også at inkludere Hørdum, Vestervig og Bedsted og i 2020 kommer der forhåbentligt endnu flere byer med.

Der skal lyde en særlig tak til byerne og borgerne, som har lagt meget arbejde i KulTHYvator.

KulTHYvator er ideskabt og kurateret af kunstner Thomas Wolsing.

KulTHYvator er støttet af Statens Kunstfond.

2019: Hørdum, Vestervig, Bedsted

Anden etape af KulTHYvator blev placeret i den sydligere del af Thy, hvor tomme byggegrunde i byerne Hørdum, Bedsted og Vestervig blev forskønnet med brugsrelateret kunst. De tre projekter og deres kunstnere er som følger:

Titel: "Monument for Fremtiden" (Bedsted)

Kunstner: Ronja Svaneborg
Sted: Vestervigvej 89, 7755 Bedsted Thy

Materialer: Tagrør, lyng, grantræ, beton

Om værket:  I Bedsted gav man i foråret 2019 udtryk for at man af KulTHYvator-initiativet ønskede sig et fremtidssikret kunstværk som ser fremad og fokuserer på ”den kraft der er, når mennesker selv tager fat og tager ansvar for deres udvikling.” På grunden står nu en gul, dobbeltsidet ramme med stråtækte skydedøre på en betonsokkel. Det gamle håndværk stråtækning er her taget i brug for at fortælle om vigtigheden af, at vi alle i fremsynet må huske at have historien med os og vedblive at gøre brug af alle de erfaringer som på godt og ondt er gjort af andre før os.
Bag skydedørene gemmer sig to udstillingsvægge, som Bedstedborgerne opfordres til at benytte til udstilling af alt fra tegninger, tryk, digte, fotos, collage, udklip og plakater til tredimensionelle kreationer som blot bruger væggene som udgangspunkt. Ved at invitere til dialog og interaktion kan værket fungere som katalysator for samtalen om vores fælles fortid, samtid og fremtid og løbende holdes aktivt og opdateret.

Titel: "Træ. Samling. Kugle" (Hørdum)

Kunstner: Camilla Berner
Sted: Nyhåbsvej 10, Hørdum, 7752 Snedsted.

Materialer: Brugte mursten og terrazzogulv fra huset på grunden, beton, træ, bøgetræ, !8 forskellige træarter og buske, glasflasker, papir, eksisterende landsbyhave og beplantning.

Om værket: Med inspiration i en gammel tradition for kloge mænd i Hørdum danner to begreber rammerne om værket: Forvandling - det at kunne ændre noget fra en tilstand til en anden, samt begrebet klog - hvad vil det sige at være klog? For den sidst udøvende kloge mand i byen, Peder Lauridsen, var han efter eget udsagn ikke mere "klog" end at "det drejer sig om at kunne stole på sig selv og hele tiden vide, hvad det er man foretager sig". En "forvandlings"-kugle af brugte mursten fra den gamle slagterbutik, som stod på grunden, agerer omdrejningspunkt og giver plads til den gamle landsbyhave og det store gamle bøgetræ, som måske er lige så vis som Hørdum er i alder. Fra rundbænken under bøgen tilbydes en ny udsigt ud over grunden og samlingen af nye træer - arboretet - under hvilke der ligger en flaske med historier fra byens borgere om Hørdum og den kloge mand - en flaskepost til fremtiden.

Titel: "Vestervig trapperne" (Vestervig)

Kunstner: Camilla Nørgård
Sted: Klostergade 58, 7770 Vestervig
.

Materialer: Byggematerialer fundet og indsamlet i Vestervig

Om værket: Et trappetrin er både noget der hører det enkelte hus til, men som samtidig også hører til gaden. Det bliver bindeleddet mellem inde og ude, mellem det private og det offentlige. Det er det sted man siger goddag og farvel, og hvor man måske træder ind i noget velkendt eller ud i noget ukendt. At sidde på en trappe er netop at befinde sig i dette mellemrum. Med udgangspunkt i Vestervigs mange høje trappetrin, hvor genbrug af bl.a. kvadersten fra byens gamle kirke er synligt flere steder, har hver trappe på sletten og det materiale den er lavet af, sin egen historie. Husene forsvinder, men besøgene og møderne huskes. Fragmenter af trapper, trin og terrasser på vej op ad den skrånende grund i Klostergade, bliver bindeled til byens fårefold, selv-pluk-plantage og øvrige stisystem. Den store modellerede kurv i beton er beplantet med gamle stauder fra byen, som er delt og givet videre gennem generationer, og er en hilsen til alt det vi samler og bærer med os videre. Trappesletten bygger videre på den måde man gennem tiden har bygget byen af lokale materialer og ressourcer. Alt sammen noget der fortsat er tilstede hvis man ser sig lidt omkring.

2018: Sjørring, Snedsted, Hundborg

KulTHYvator startede i klyngelandsbyerne Snedsted, Sjørring og Hundborg i 2018, som et samarbejde mellem byens borgere, de tre kunstnere og Thisted Kommune.

I hver af byerne har skolebørnene fået deres eget projekt, som de har udført i samarbejde med kunstnerne. Her kan du læse titlerne på hvert kunstværk og kunstnernes beskrivelser af dem.  Nederst på siden kan du se flere billeder fra projektet. 

Titel: Reminiscens (når grundlaget var et hus) (Hundborg)

Kunstner: Morten Modin
Sted: Vorupørvej 135, Hundborg, 7700 Thisted

Materialer: Ca. 5000 mursten, betonsokler, 3 forkromede skulpturer, blomstereng

Om værket: Haveanlægget består af 5000 brugte mursten fra nedrevne huse i området omkring Hundborg. Stenene har borgerne i byen renset og er brolagt i en 130 m2 abstrakt form der følger grundens topografi, med spor af de maskiner som har nedrevet huset. Stenene følger grundens flade og efterligner det omkringliggende landskab. De 3 betonsokler bærer 3 forkromede skulpturer, skabt i samarbejde med elever fra Hundborg Friskole. Unge hænder og gamle sten understreger samarbejdet på tværs af generationer, og anlægget fremstår som en skjult oase i byen, hvor borgerne selv skal trampe en sti gennem det vilde græs ind til anlægget. 

Titel: Sjørringbordet

Kunstner: Sophus Ejler Jepsen
Adresse: Gl. Sjørringvej 1, Sjørring, 7700 Thisted

Materialer: Beton, pigsten

Om værket: Den over 2 tons tunge bordplade hviler solidt på 11 skulpturelle søjler forankret dybt i Sjørrings historie. Når kirsebærtræet blomstrer i maj, og de lyserøde kronblade falder som sne over bordet og sejler med strømmen i det smalle vandspor, forenes to billeder i Sjørringbordets ornament. I det ene billede er kronbladet en rytter med flagrende kappe. Han forsøger at finde vej gennem egnens store vådområder og ledes uundgåeligt til trafikknudepunktet Sjørring. Byens vejnet afspejler stadig denne strategiske beliggenhed. Kan du finde vej gennem knuden?
Det andet billede er en fri fortolkning af Vikingesmykket som blev fundet her i byen. Rytteren synes at sige: Sådan forvandler jeg hestens halehår til en lasso, og tager det vilde dyr i tjeneste. Kan du få øje på hesten, halen og lassoen?

Titel: Leg på Linjer, Blomster og Bier (Snedsted)

Kunstner: Thomas Wolsing
Sted: Vangsgade 5, 7752 Snedsted.

Materialer: 6,5 x 14,0 meter hvid betonbassin. 2 togskinner à ca. 15 meter fra Snedsted Station. 18 trædesøjler af hvid beton. Ca. 950 lavendler Lavendula augustifolia ’Essence Purple’. 20 Japanske søjlekirsebærtræer Prunus serrulata 'Amanogawa'.

Om værket: Byens motto ’Snedsted – en by i blomstring’ kan opleves i dette sansehaveanlæg, hvor både kirsebærtræer og lavendler blomstrer henholdsvis forår og sommer. Børns ubesværede leg i anlægget står i kontrast til de tunge og rustrøde togskinner, der er med til at pege på Snedsteds vigtige rolle som stations- og handelsby gennem tiderne. I sommermånederne svæver skinnerne over et bassin med blomstrende lavendler, bier og sommerfugle, og understreger kontrasten mellem leg og ”lineær monumentalitet”.

Samarbejdspartnere

Logo for statens kunstfondUdover kunstnerne har Thisted Kommune indgået i flere samarbejder i de forskellige projekter, bl.a. med skoleklasser i lokalområdet samt en række virksomheder. Tak til Leth Beton, Thyholm Murer A/S, Morup Mølle Vognmandsforretning, Frans Jensen og Sønner, Bedsted Thy Byforskønnelse Aps samt Bedsteds borgere. 

Statens Kunstfond har ligeledes givet tilskud til flere af projekterne.

Kontakt


Hvis du vil vide mere om projektet, kontakt da gerne projektleder Rene Melgaard på telefon 99 17 21 41 eller kurator Thomas Wolsing på thomaswolsing@gmail.com eller telefon 28 70 39 89.

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk
Lokal udvikling: lokal@thisted.dk

Telefontider:

Mandag - fredag 08.00 - 10.00
Torsdag  15.00 - 17.00