CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Udvikling af lokalområder

Thisted Kommune giver dig en samlet indgang til udvikling i lokalområderne. Kommunalbestyrelsen lægger i sin Vision 2022 desuden op til, at lokal udvikling sker i samspil mellem kommune og lokalsamfund.

En samlet indgang

I Thisted Kommune er der én indgang til Thisted Kommune for lokalområderne vedrørende lokale udviklingsprojekter. 

Udviklingen af Thisted Kommunes lokalområder er et fælles ansvar for Kommunalbestyrelsen og de lokale aktører. De ting der sættes i gang skal primært udspringe lokalt og være baseret på et lokalt engagement.

I budgetforliget 2017 er det politisk prioriteret, at borgerforeninger og andre lokalt funderede foreninger får en enkel indgang til kommunen vedrørende henvendelser omkring lokal udvikling.

Du kan kontakte Mads Albrektsen på telefon 9917 1820 eller via mail til lokal@thisted.dk.