Personer med hjerneskade

Hvis du selv eller en pårørende lider af en hjerneskade, kan du have brug for at kontakte Thisted Kommunes hjerneskadekoordinator, som kan tilbyde råd og vejledning.
Hjerneskadekoordinatoren tilbyder råd, vejledning samt koordinering af tilbud til mennesker typisk mellem 18 og 65 år, der har pådraget sig en hjerneskade, samt til deres familie og pårørende.
 

Typer af skader


 • Traumer med cerebrale udfald
 • Apopleksi
 • Tumor i hjernen (stationær tilstand, ikke i aktiv fase)
 • Cerebrale skader efter iltmangel
Nogle følger er synlige, såsom lammelser og talebesvær. Andre er usynlige, men de har stor betydning for den ramtes mulighed for at klare hverdagen og fremtiden.
 

Opgaver for hjerneskadekoordinatoren

Hjerneskadekoordinatoren har til opgave, så tidligt i forløbet som muligt, at skabe overblik over den aktuelle indsats og sikre samspillet mellem de forskellige involverede og sørge for, at der arbejdes frem mod fælles mål.

Koordinatoren skal samle tråde og skabe overblik i forhold til:
 • Forsørgelse
 • Arbejde og fritid
 • Familie og netværk
 • Behandling, træning og undervisning
 • Bolig og hjælpemidler
 • At klare hverdagen
 • Transport
 • Pleje og omsorg

Kontakt til hjerneskadekoordinator

Hjerneskadekoordinator Anni Olesen
Træning og Rehabilitering
Dragsbækcentret
Simons Bakke 37
7700 Thisted
Tlf: 99 17 19 51 eller mobil: 51 52 13 90

Kontaktinfo

Ældre og Træning
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 19 20

Træning og Rehabilitering
Social-, Sundhed- og Kulturforvaltningen
Simons Bakke 37
7700 Thisted
Telefon 99 17 19 82
E-mail: traening@thisted.dk

Visitation og hjælpemiddeldepot
Industrivej 5
7700 Thisted
Telefon: 99 17 19 10
E-mail: visitation@thisted.dk


Åbningstider:

Mandag - onsdag   
08.00 - 15.00
Torsdag 08.00 - 17.00
Fredag 08.00 - 13.00

Telefontider:

Mandag - onsdag   
08.00 - 15.00
Torsdag 08.00 - 17.00
Fredag 08.00 - 13.00
Opdateret 17-03-2022