Demens

Thisted Kommune yder særlig individuel tilpasset hjælp og støtte til mennesker med demens og deres familier.
Vi yder støtte, hvor den demente bor, det vil sige i
 • eget hjem
 • ældrebolig,
 • under dagophold
 • almen plejebolig
 • skærmet bolig.

Hjælpen bliver løbende tilpasset den dementes behov. Hjælpen bliver givet af medarbejdere med almen plejefaglig uddannelse – dog har medarbejdere, der er fast tilknyttet skærmede boliger en særlig oplæring og uddannelse. 

Demenskoordinator


Alle skærmede enheder har demenskoordinatorer tilknyttet og derudover råder kommunen over demenskoordinatorer, der er ansat centralt i Sundheds- og Ældreafdelingen.

I samarbejde med De Frivilliges Hus er der oprettet pårørendegrupper til familier med demens i familien

Thisted Kommunes overordnede målsætninger, indsatsområder og tilbud er beskrevet i en demenspolitik:

Skærmede boliger


Du kan finde skærmede boliger på disse centre:

 • Vibedal
 • Fjordglimt
 • Sct Thøgersgård

Du kan læse om de forskellige ældrecentre på deres hjemme-sider.

Se oversigten over ældrecentre

De Frivilliges Hus i Thisted har etableret grupper for pårørende. Der er oprettet to typer grupper:

1.    Pårørendegrupper for ægtefælle eller børn til et menneske med demens.

2.    Grupper for mennesker med demens sammen med ægtefælle/samlever

For yderligere oplysninger kan du kontakte De Frivilliges Hus, Skolegade 9, 7700 Thisted, telefon 97 91 18 77

Kontakt til demenskoordinator og visitation


Fra 1. april 2021 har de tre demenskoordinatorer tilknytning til de to demenskraftcentre Fjordglimt i Sennels og Sct. Thøgersgaard i Vestervig. Koordinatorerne kan træffes i tidsrummet kl. 08.00 og 15.00

 • Malene Dahlgaard, Fjordglimt, på telefon 99 17 38 60
 • Gitte Dahlgaard , Sct. Thøgersgard og Fjordglimt på telefon telefon 99 17 33 30 og 99 17 38 60.
 • Gitte Høj Jensen, Sct. Thøgesgaard,på  telefon 99 17 33 30

Du kan også altid kontakt Visitationen, Industrivej 5, 7700 Thisted, Telefon 99 17 19 10

Opdateret 06-04-2021