Demens

Thisted Kommune yder særlig individuel tilpasset hjælp og støtte til mennesker med demens og deres familier.
Vi yder støtte, hvor den demente bor, det vil sige i
  • eget hjem
  • ældrebolig,
  • under dagophold
  • almen plejebolig
  • skærmet bolig.

Hjælpen bliver løbende tilpasset den dementes behov

Hjælpen bliver givet af medarbejdere med almen plejefaglig uddannelse – dog har medarbejdere, der er fast tilknyttet skærmede boliger en særlig oplæring og uddannelse.

Demenskoordinator


Alle skærmede enheder har demenskoordinatorer tilknyttet og derudover råder kommunen over en demenskoordinator, der er ansat centralt i Sundheds- og ældreafdelingen.

I samarbejde med De Frivilliges Hus er der oprettet pårørendegrupper til familier med demens i familien

Thisted Kommunes overordnede målsætninger, indsatsområder og tilbud er beskrevet i en demenspolitik:

Skærmede boliger


Du kan finde skærmede boliger på disse centre:

  • Vibedal
  • Fjordglimt
  • Sct Thøgersgård

Du kan læse om de forskellige ældrecentre på deres hjemme-sider.

Se oversigten over ældrecentre

De Frivilliges Hus i Thisted har etableret grupper for pårørende. Der er oprettet to typer grupper:

1.    Pårørendegrupper for ægtefælle eller børn til et menneske med demens.

2.    Grupper for mennesker med demens sammen med ægtefælle/samlever

For yderligere oplysninger kan du kontakte De Frivilliges Hus, Skolegade 9, 7700 Thisted, telefon 97 91 18 77

Kontakt til demenskoordinator og visitation


Demenskoordinator
Gitte Jensen
telefon 99 17 19 10 
Rie Pedersen
telefon 99 17 19 10
Dorthe Clemensen 99 17 19 10


Thisted Kommunes Visitation
Industrivej 5, 7700 Thisted
Telefon 99 17 19 10